คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

GD-2-0065_resize-001

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังแนวทางการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์จากผู้ตอบรับการทาบทาม

ประกาศให้ประชาคมได้รับทราบแนวทางการบริหารงานตามที่คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการทาบทามผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี
DSCF8816

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับบัณฑิตศึกษา”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นไม้) ระดับบัณฑิตศึกษา” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_0123

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงาน 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา เลิศโภคะสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 81 รูป และร่วมพิธีการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณให้กับบุคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 80 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
10462564_10152498669914076_8824926390406882485_n

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. คว้ารางวัลดีเด่นอันดับ 1 จากโครงการ “รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” STISA ครั้งที่ 7

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี คว้ารางวัลดีเด่นอันดับ 1 กลุ่มพอลิเมอร์และวัสดุ จากโครงการ “รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” STISA ครั้งที่ 7 จากผลงาน “แผ่นกรองประสิทธิภาพสูงจากเส้นใยนาโนของไนลอน-6/ไคโตซาน”
GD-3_%2864%29-1_resize

ศูนย์คอมฯ จัดอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้ Google Drive สำหรับองค์กร” รุ่นที่ 3

ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ในหลักสูตร "การประยุกต์ใช้ Google Drive สำหรับองค์กร" รุ่นที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ วศ. 205 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น
GD-2-0065_resize-001_550_368shar_c1

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวันแถลงแนวทางการบริหารคณะฯ

ขอเลื่อนกำหนดวันแถลงแนวทางการบริหารคณะเป็นวันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง วศ.๓๐๑ และขอเชิญชวนให้ประชาคม (อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า) เข้าร่วมรับฟังการแถลงในวันดังกล่าวด้วย
com-2-009_resize

ศูนย์คอมฯ จัดอบรมหลักสูตร “แนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์ และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น” รุ่นที่ 2

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ในหลักสูตร "แนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์ และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น" รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ ห้องมัลติมีเดีย วศ. 204-5 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.
ACS-0006_resize

ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Ms-Access 2010) ให้บุคคลทั่วไป

ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร "การใช้งานโปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Ms-Access 2010)" ให้บุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2557
10429361_10152205412815954_2957649175022634471_n

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์นำนักศึกษาดูงาน บริษัท Venus Supply

คณะอาจารย์และนักศึกษาโครงการ TEP-TEPE จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ได้ไปเยี่ยมชม บริษัท Venus Supply ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจ e-commerce โดยทำเว็บไซต์ชื่อ ThaiEasyElec.com และขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557
image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อรับคณะนักเรียน และอาจารย์แนะแนว จากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาที่เดินทางมาเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. โดยกลุ่มนักเรียนนี้เป็นกลุ่มนักเรียนที่มีความสนใจที่จะทำการศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557

กิจกรรมคณะฯ

กำหนดการวันฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 อ่านรายละเอียด

ข่าวหน่วยงาน