คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวฯ มธ. อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากคณะวิศวฯ มธ. อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เดิมได้ที่ http://www2012.engr.tu.ac.th
1920412_10152793960569832_5213053903484089005_n

นักวิจัยวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 6 รางวัล จากการประกวดผลงานการประดิษฐ์นานาชาติ  ที่กรุงเจนีวา

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้า 6 รางวัล จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 42 หรือ “42nd International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 2-6 เมษายน 2557
1795627_589727571122017_541189159_n

ขอเชิญร่วมรับฟังเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “ปฏิรูปการวิจัยไทย : ทำไมและอย่างไร”

ขอเชิญร่วมรับฟังเสวนาทางวิชาการชุด "๘ ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย" ด้านวิจัย ในโอกาสครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ "ปฏิรูปการวิจัยไทย : ทำไมและอย่างไร" วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
10156055_420209988116072_1907706786_n

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. ในระดับดีมาก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) พ.ศ.2556 ในระดับ "ดีมาก" ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) สูงสุด 3 ลำดับแรก ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1890612_630102180371660_930481870_o

คณะวิศวฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นของชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
1922365_623172367756456_1405650541_n

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ในงาน “วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2555-2556”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากการสร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัย ได้แก่ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่น มธ. ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ ผู้ที่มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ในงาน "วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2555-2556"
PR-Web%28EDIT%29

อบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนศ. บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยศูนย์คอมฯ

โครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิต บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครอบรมแล้วตั้งแต่วันนี้...เป็นต้นไป
DSC_0273

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก Toyohashi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณะฯ และคณาจารย์ ต้อนรับผู้บริหารจาก Toyohashi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและลงนาม MOU เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557
DSC_0147

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนาม MOU ร่วมกับ TechSource Systems Pte Ltd. ในการทำ MATLAB การศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนาม MOU ร่วมกับ TechSource Systems Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร์ ในการทำ Memorandum of Understanding between Tech Source Systems and Thammasat University on MATLAB Educational Collaboration เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557
DSC_0212

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมเคมี จากสภาวิศวกร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมเคมีจากสภาวิศวกร ได้เดินทางมาประชุมร่วมกับคณาจารย์และตรวจห้องปฏิบัติการ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อรับรองปริญญาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี ในการขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557