คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

DSC_0342

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 25 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 25 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ สำนักสงฆ์โคกสะอาด ต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557
001

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญสมัครรับทุนเพื่อเข้าร่วม Idea Camp ที่ประเทศเกาหลี

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 สมัครรับทุนเพื่อเข้าร่วมไอเดียแคมป์ ที่ Innovation Center for Engineering Education, Changwon National University (CWNU) ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 22-30 พฤศจิกายน 2557
10696238_730109633729395_3847519756792146178_n

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 3 รางวัล จากการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ IC-HiEd 2014

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 3 รางวัล จากโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ IC-HiEd 2014 (ระดับอุดมศึกษา) เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2557 ณ สถานบันเทคโนโลลีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
DSC_0257

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก Kyushu Institute of Technology

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารและอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Eiji Hayashi, Assoc. Prof. Masaki Fuchiwaki, Asst. Prof. Panart Khajornrungruang, จาก Department of Mechanical Information Science and Technology, Kyushu Institute of Technology, Japan ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557
DSC_0026

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก Shizuoka Prefectural Government

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr.Satoshi Mori และ Mr.Taku Hasegawa, Business Development Division, Shizuoka Prefectural Government เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ณ อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSCF8931

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 ณ สนามฟุตบอลคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกภาควิชาฯ
20140910_150519

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย รวม 20 คน เดินทางมาเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี อาจารย์ ดร.จิรประภา กิมสุนทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารทั่วไป พร้อมกับอาจารย์จากภาควิชา และโครงการต่างๆ ให้การต้อนรับ
01

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) เป็นประธานกรรมการ
10621973_10154488422150137_1650574919_n

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากงาน i-CREATe 2014

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้างชื่อเสียงโดยการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและคนพิการขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ ในงาน International Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (i-CREATe) 2014
DSC_0525

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ENGR TU FORUM เรื่อง “Precise Olefin Polymerization by Molecular Catalysts for Advanced Functional Materials”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ ENGR TU FORUM เรื่อง “Precise Olefin Polymerization by Molecular Catalysts for Advanced Functional Materials” ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง วศ. 702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้

ข่าวหน่วยงาน