คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

Faculty of Engineering, Thammasat University.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Engineering, Thammasat University.

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

DSC_0042

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาตร์ เป็นประธานในงานแสดงมุฑิตาจิต ของ รองศาสตราจารย์ ณรงค์ บวบทอง จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2558 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
DSC_0238

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Iwate University ประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร และอาจารย์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Iwate University ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ณ อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_000300

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในอินเดีย

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ Prof. Dr. P.S. Bhatnagar, Director of B.K. Birla Institute of Technology และ Dr. Alka Aggrawal, Director, Mewar University ที่เดินทางมาหารือทางด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ณ ห้อง วศ.202-2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_0029

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) เป็นประธานกรรมการ
DSCF5294

ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 3 รางวัลจากการประกวดนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 3 รางวัลจากการประกวดนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ จากการประชุมวิชาการ เรื่อง วิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ (International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology : i-CREATe 2015) ณ มหาวิทยาลัย นันยาง เทคโนโลยี สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่11-14 สิงหาคม 2558
DSC_0237

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานพิธีเปิดอาคาร Siam Motors Group Workshop และ Bangkok Bank Dormitory

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัท สยามกลการ จำกัด และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.พรเทพ พระประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด Mr. Kazutaka Nambu President of Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd และพลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานร่วมในการกล่าวแสดงความยินดีและร่วมกันตัดริบบิ้นพร้อมปลูกต้นไม้อาคาร Siam Motors Group Workshop เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
DSC_0564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก Binghamton University (State University of NewYork)

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ต้อนรับผู้แทนจาก Binghamton University (State University of NewYork) Dr.Srihari Krishnaswami, Executive Vice Provost for International Initiatives and Chief Global Affairs Officer และ Ms.Amanda Chiarot, International Program Manager ซึ่งประสานงานติดต่อโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง วศ.202-2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_0240

คณะวิศวกรรมศาตร์ ร่วมทำบุญในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 26 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกันตักบาตร พร้อมถวายภัตตาหาร เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 26 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
eng

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ”

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ” เริ่มเรียนตั้งแต่ 24 สิงหาคม – 2 ธันวาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ (02) 564 3002-9 ต่อ 3075
DSC_0281

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการตักบาตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการตักบาตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ โถงชั้น 1 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้

ข่าวหน่วยงาน