คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

DSCF8931

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 ณ สนามฟุตบอลคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกภาควิชาฯ
20140910_150519

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย รวม 20 คน เดินทางมาเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี อาจารย์ ดร.จิรประภา กิมสุนทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารทั่วไป พร้อมกับอาจารย์จากภาควิชา และโครงการต่างๆ ให้การต้อนรับ
01

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) เป็นประธานกรรมการ
10621973_10154488422150137_1650574919_n

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากงาน i-CREATe 2014

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้างชื่อเสียงโดยการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและคนพิการขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ ในงาน International Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (i-CREATe) 2014
DSC_0525

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ENGR TU FORUM เรื่อง “Precise Olefin Polymerization by Molecular Catalysts for Advanced Functional Materials”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ ENGR TU FORUM เรื่อง “Precise Olefin Polymerization by Molecular Catalysts for Advanced Functional Materials” ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง วศ. 702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_0034

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมผู้แทนอาจารย์จากภาควิชา ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทางด้าน Clinical Engineering
10344806_667147646713342_6255341048301596570_n

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ โถงชั้น 1 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_0019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการทำบุญตักบาตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ชมรมพุทธวิศว์ และคณะกรรรมการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการทำบุญตักบาตรนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ โถงชั้น 1 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นการตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 29 รูป
20140805_0956134

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2557 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
DSC_0087

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมสัมมนา ในหัวข้อ “แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีตกลงราคา”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยงานคลังและพัสดุ จัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิการการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในหัวข้อ “แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีตกลงราคา” เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง วศ. 301 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้

ข่าวหน่วยงาน