คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

assess-00001

ขอความร่วมมือ นศ. ประเมินผลการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2557

ขอความร่วมมือ นศ. ประเมินผลการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2557 มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล Lucky Draw 200 รางวัลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
DSC_0025

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม “แนวทางการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพ”

งานมาตรฐานการศึกษาและแผนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม "แนวทางการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ" เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง อาจารย์จากภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
20141106_161756

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางเยือนฝรั่งเศส เพื่อหารือการนำ Software CATIA มาใช้ในการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ และอาจารย์ ดร.จิรประภา กิมสุนทร ผู้อำนวยการโครงการ TEP&TEPE ได้เดินทางไปเยี่ยมชม University of Versailles เพื่อหารือเกี่ยวกับการนำ Software มาใช้ในการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์
1415414217391

โครงการ TEP&TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ Septalk

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 โครงการ TEP/TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดงาน Septalk ขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เช่น รายชื่อมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ช่วงเวลาที่สามารถสมัครได้ เกณฑ์การรับสมัคร ฯลฯ
20141029_094455

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณบดีจากคณะต่างๆ และผู้บริหารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัยเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2557
DSC_0167

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสอบทุน TEPE และกิจกรรม Campus Tour

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสอบทุน TEPE และสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 ณ ตึกอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยในงานมีกิจกรรมการจัดบูธให้ข้อมูลของโครงการฯ และให้ข้อมูลโดยรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงจัดกิจกรรม Campus Tour
DSC_0342

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 25 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 25 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ สำนักสงฆ์โคกสะอาด ต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557
10696238_730109633729395_3847519756792146178_n

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 3 รางวัล จากการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ IC-HiEd 2014

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 3 รางวัล จากโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ IC-HiEd 2014 (ระดับอุดมศึกษา) เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2557 ณ สถานบันเทคโนโลลีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
DSC_0257

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก Kyushu Institute of Technology

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารและอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Eiji Hayashi, Assoc. Prof. Masaki Fuchiwaki, Asst. Prof. Panart Khajornrungruang, จาก Department of Mechanical Information Science and Technology, Kyushu Institute of Technology, Japan ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557
DSC_0026

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก Shizuoka Prefectural Government

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr.Satoshi Mori และ Mr.Taku Hasegawa, Business Development Division, Shizuoka Prefectural Government เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ณ อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้

ข่าวหน่วยงาน