คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

Faculty of Engineering, Thammasat University.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Engineering, Thammasat University.

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

PR-2558_resize_resize

ขอเชิญนศ. บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2558 โดยศูนย์คอมฯ

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร นศ. บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันนี้...เป็นต้นไป
11037586_956455171061232_6970033170013647681_o

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน “Pre Engineer Day”

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน “Pre Engineer Day” เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน ภายในงานมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ“แนวโน้มความต้องการด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรมไทย” โดย คุณสมเดช อนามพงษ์ Recruitment Manager, บริษัทนิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
20150317_133528

โครงการ TEP-TEPE จัดบรรยายพิเศษ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 อาจารย์ ดร.กริซ เจียมจิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารโครงการฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Royal Melbourne Institute of Technology ประเทศออสเตรเลีย ที่เดินทางมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของ Automative Engineering” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ ณ ห้อง วศ.418 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
1662055_908919645805275_3654873603878995595_n

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการ  the “Engineering Student Talent Award” (ESTA) 2015 ครั้งที่ 4

นางสาวปาริฉัตร ชินวณิชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ นายรัฐพล ไกรสินธุ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ลำดับที่ 7 จาก โครงการ the “Engineering Student Talent Award ” (ESTA) 2015 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
1L

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 2 รางวัลจากโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 5   ในงาน มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 31

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้า 2 รางวัลจากโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 5 ในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 31 ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงาน "BACKPACKING-รถไฟฟ้าที่สามารถพับเป็นเป้สะพายหลัง" รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงาน "POWER ASSISTED WHEELCHAIR" โดยมีการคัดเลือกผลงานพร้อมประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลไปเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ที่ ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี
S__8028183

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน Music in the garden 2015

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน Music in the garden ประจำปี 2558 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมผู้อำนวยการโครงการฯ และรองผู้อำนวยการโครงการฯ โดยในงานมีการประกวดวงดนตรีจากหลากหลายคณะ มีซุ้มอาหารเครื่องดื่ม ซุ้มถ่ายรูป เล่นเกมส์ และลงทะเบียนลุ้นรับของรางวัลจากโครงการฯ
1424224726442

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม Community and Technological Camp

เมื่อวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส่งอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 5 ราย จากโครงการ TEP-TEPE และภาคปกติ คือ อาจารย์ ดร.ศุภกิจ พฤกษอรุณ นาย ชัชนันท์ ทรัพย์อุดมกุล (TEP-TEPE) นางสาว ปรีชญา สาระผล (TEP-TEPE) นาย วศิน ออวัฒนกุล (ภาคปกติ) และนาย วรัตถ์ สิทธิ์เหล่าถาวร (ภาคปกติ) ไปร่วมทำกิจกรรม Community and Technological Camp ที่ Institute Technology Sepuluh Nopember ประเทศอินโดนีเซีย
DSC_0014

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมพิธีรับมอบ Software License “BRICSCAD และ SPACECLAIM

รองศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ สกลภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนในการรับมอบลิขสิทธิ์การใช้ Software License “BRICSCAD และ SPACECLAIM จาก บริษัท แคด อินโนเวทีฟ จำกัด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
DSC_0012

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะทำงานพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ พร้อมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะทำงานพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง นำโดย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายลือชัย ทองนิล นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ และนางสาวจันทร์เพ็ญ ไพรสุวรรณ จากสภาวิศวกร ในการประชุมพิจารณาคุณสมบัติการเป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกร เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Untitled-1

บทความวิจัยของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับประกาศเกียรติคุณแสดงการถูกดาวน์โหลดสูงสุด ประจำปี 2014 ในทุกวารสารที่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Taylor & Francis

สำนักพิมพ์ Taylor & Francis ได้ประกาศรายชื่อบทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารและได้รับการดาวน์โหลดสูงที่สุดประจำปี 2014 ซึ่งในกลุ่มของวารสารสาขา Operation Research and Management Science โดยบทความเรื่อง The relationships between firm’s strategy, resources and innovation performance: resources-based view perspective ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ทำร่วมกับนักวิจัยจาก University of Greenich ประเทศอังกฤษ และ Monash University ประเทศออสเตรเลีย และลงตีพิมพในวารสาร Production Planning and Control ปีที่ 25 ฉบับที่ 15 หน้า 1231–1246 (ISI Impact Factor = 0.991) ได้รับการจัดลำดับเป็นบทความที่ถูกดาวน์โหลดสูงที่สุด ประจำปี 2014

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้

ข่าวหน่วยงาน