คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

Faculty of Engineering, Thammasat University.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Engineering, Thammasat University.

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

PR-2558_resize_resize

ขอเชิญนศ. บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2558 โดยศูนย์คอมฯ

รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตร Excel 2013, PowerPoint 2013,Visio 2013, Google App & Google Drive, PHP & My SQL, WordPress, การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และเทคนิคการตรวจสอบเครือข่าย
DSC_0015

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยงานมาตรฐานการศึกษาและแผนงาน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์" เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต โดยมี อ.ดร.อดิศร จันทรสุข รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร
11717417_884791444890429_254918992573685063_o

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี คว้า 2 รางวัล จากโครงการ STISA ครั้งที่ 8

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้า 2 รางวัล จากโครงการรางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8 หรือ STISA 8 (พ.ศ. 2558) เมื่อวันที่ 6-13 กรกฎาคม 2558 ซึ่งจัดโดยสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด และ บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด
173954

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ Dr. Dara Sat ผู้แทนจากทำเนียบรัฐบาลกัมพูชา

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 Dr. Dara Sat (ดร.ดารา ศาสตร์) ผู้แทนจากทำเนียบรัฐบาลกัมพูชา เดินทางมาพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกัมพูชา
DSC_0014

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างเจดีย์ที่วัดโพธิ์กระสังข์ จ.ศรีสะเกษ

คณะญาติธรรม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พิชัย อารีย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์ ได้ขออนุญาตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างเจดีย์ที่วัดโพธิ์กระสังข์ จ.ศรีสะเกษ ที่ห้องสัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อาคารวิจัยและปฎิบัติการ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 โดยมีบุคลากรและญาติธรรมเข้าร่วม ได้ปัจจัยทั้งหมด 600,600 บาท
170303

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “บำบัดโรค ชะลอวัย ได้สุขภาพดี ด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ร่วมกับฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการ “บำบัดโรค ชะลอวัย ได้สุขภาพดี ด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด” ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด เวลเนสแคร์ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1- 3 พฤษภาคม 2558
DSC_0451

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา “การเขียนรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยงานมาตรฐานการศึกษา จัดโครงการสัมมนา “การเขียนรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้คุณภาพ ปีการศึกษา 2557 และตามรูปแบบของ มคอ.7 ให้แก่คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องในคณะฯ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์
DSC_0766

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม “ความเสี่ยง การดูแลสุขภาพ และป้องกันปัญหาการบาดเจ็บสะสมจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม “ความเสี่ยง การดูแลสุขภาพ และป้องกันปัญหาการบาดเจ็บสะสมจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ” เมื่อวันที่ 9 และ 17 มิถุนายน 2558 ณ ห้องสัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 2 อาคารวิจัยและปฏิบัติการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
158201

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้คัดเลือกผลงาน เรื่อง “ซีเมนต์โปร่งแสง” ของ รศ.ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ เข้าร่วมแสดงผลงานในรายการโทรทัศน์ “The Master of Innovation (สุดยอดนวัตกรรม)”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้จัดโครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม เพื่อผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ที่มีศักยภาพไปพัฒนาให้เกิดการสร้างมูลค่าเชิงพณิขย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยนำเสนอผลงานในรูปแบบรายการโรทัศน์ "The Master of Innovation (สุดยอดนวัตกรรม)" เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00น. ณโรงละครมวยไทยไลฟ์ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟรอนท์
TU

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 6 เหรียญรางวัล จากการประกวดผลงานการประดิษฐ์นานาชาติ ประจำปี 2015 ณ  กรุงเจนีวา

นักวิจัยธรรมศาสตร์ ร่วมงานประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 43 “The 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 15-16 เมษายน 2558 ที่ผ่านมาโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 14 ผลงาน โดยมีผลงานของนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรวม 6 รางวัล แบ่งเป็น 1 เหรียญทองเกียรติยศ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง และ 3 รางวัลพิเศษ ที่มอบให้โดยนานาประเทศ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้

ข่าวหน่วยงาน