คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

Faculty of Engineering, Thammasat University.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Engineering, Thammasat University.

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

DSC_0240

คณะวิศวกรรมศาตร์ ร่วมทำบุญในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 26 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกันตักบาตร พร้อมถวายภัตตาหาร เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 26 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
eng

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ”

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ” เริ่มเรียนตั้งแต่ 24 สิงหาคม – 2 ธันวาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ (02) 564 3002-9 ต่อ 3075
DSC_0281

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการตักบาตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการตักบาตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ โถงชั้น 1 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
DSC_0224

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

รองศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ สกลภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมกับแนะนำผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวม บร.4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยในงานได้มีการมอบรางวัลเรียนดี และรางวัลนักกิจกรรมดีเด่นให้แก่นักศึกษารุ่นพี่ด้วย
DSC_0163

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในไต้หวัน

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และ อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะผู้บริหารและผู้แทน จำนวน 49 คน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในไต้หวัน จำนวน 27 แห่ง ที่เดินทางมาเยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
..

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ” ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 12.30 – 14.00 น. ณ อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_0015

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยงานมาตรฐานการศึกษาและแผนงาน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์" เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต โดยมี อ.ดร.อดิศร จันทรสุข รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร
11717417_884791444890429_254918992573685063_o

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี คว้า 2 รางวัล จากโครงการ STISA ครั้งที่ 8

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้า 2 รางวัล จากโครงการรางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8 หรือ STISA 8 (พ.ศ. 2558) เมื่อวันที่ 6-13 กรกฎาคม 2558 ซึ่งจัดโดยสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด และ บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด
173954

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ Dr. Dara Sat ผู้แทนจากทำเนียบรัฐบาลกัมพูชา

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 Dr. Dara Sat (ดร.ดารา ศาสตร์) ผู้แทนจากทำเนียบรัฐบาลกัมพูชา เดินทางมาพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกัมพูชา
DSC_0014

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างเจดีย์ที่วัดโพธิ์กระสังข์ จ.ศรีสะเกษ

คณะญาติธรรม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พิชัย อารีย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์ ได้ขออนุญาตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างเจดีย์ที่วัดโพธิ์กระสังข์ จ.ศรีสะเกษ ที่ห้องสัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อาคารวิจัยและปฎิบัติการ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 โดยมีบุคลากรและญาติธรรมเข้าร่วม ได้ปัจจัยทั้งหมด 600,600 บาท

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้

ข่าวหน่วยงาน