คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

ผลงานอาจารย์

DSC_0003_%281%29

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก  The University of Nottingham

อาจารย์ ดร. จิรประภา กิมสุนทร ผู้อำนวยการโครงการ TEP-TEPE พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กริช เจียมจิโรจน์ รองผู้อำนวยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Mr. John Turner ผู้อำนวยการฝ่ายรับเข้าศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จาก The University of Nottingham ในโอกาสเข้าพบเพื่อแนะนำตัวและเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมโครงการ TEP-TEPE อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_0233

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก National Chung Cheng University, Taiwan

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก National Chung Cheng University (CCU), Taiwan เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ ห้อง วศ. 702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
158201

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้คัดเลือกผลงาน เรื่อง “ซีเมนต์โปร่งแสง” ของ รศ.ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ เข้าร่วมแสดงผลงานในรายการโทรทัศน์ “The Master of Innovation (สุดยอดนวัตกรรม)”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้จัดโครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม เพื่อผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ที่มีศักยภาพไปพัฒนาให้เกิดการสร้างมูลค่าเชิงพณิขย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยนำเสนอผลงานในรูปแบบรายการโรทัศน์ "The Master of Innovation (สุดยอดนวัตกรรม)" เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00น. ณโรงละครมวยไทยไลฟ์ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟรอนท์
TU

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 6 เหรียญรางวัล จากการประกวดผลงานการประดิษฐ์นานาชาติ ประจำปี 2015 ณ  กรุงเจนีวา

นักวิจัยธรรมศาสตร์ ร่วมงานประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 43 “The 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 15-16 เมษายน 2558 ที่ผ่านมาโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 14 ผลงาน โดยมีผลงานของนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรวม 6 รางวัล แบ่งเป็น 1 เหรียญทองเกียรติยศ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง และ 3 รางวัลพิเศษ ที่มอบให้โดยนานาประเทศ
703135_857889120908731_1609519517_o

สิ่งประดิษฐ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 9 รางวัล จาก 7 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

สิ่งประดิษฐ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 9 รางวัล จาก 7 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ จากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Seoul International Invention Fair 2014 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557 ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทอง 2 รางวัล เหรียญเงิน 2 รางวัล เหรียญทองแดง 3 รางวัล และรางวัลสเปเชียลไพรส์ 2 รางวัล
20140805_0956134

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2557 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
1920412_10152793960569832_5213053903484089005_n

นักวิจัยวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 6 รางวัล จากการประกวดผลงานการประดิษฐ์นานาชาติ  ที่กรุงเจนีวา

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้า 6 รางวัล จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 42 หรือ “42nd International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 2-6 เมษายน 2557
1890612_630102180371660_930481870_o

คณะวิศวฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นของชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
1922365_623172367756456_1405650541_n

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ในงาน “วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2555-2556”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากการสร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัย ได้แก่ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่น มธ. ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ ผู้ที่มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ในงาน "วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2555-2556"

 

คลิกที่นี่เพื่อดูผลงานของอาจารย์ทั้งหมด

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้