คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

DSC_0257

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก Kyushu Institute of Technology

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารและอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Eiji Hayashi, Assoc. Prof. Masaki Fuchiwaki, Asst. Prof. Panart Khajornrungruang, จาก Department of Mechanical Information Science and Technology, Kyushu Institute of Technology, Japan ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557
DSC_0026

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก Shizuoka Prefectural Government

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr.Satoshi Mori และ Mr.Taku Hasegawa, Business Development Division, Shizuoka Prefectural Government เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ณ อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSCF8931

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 ณ สนามฟุตบอลคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกภาควิชาฯ
20140910_150519

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย รวม 20 คน เดินทางมาเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี อาจารย์ ดร.จิรประภา กิมสุนทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารทั่วไป พร้อมกับอาจารย์จากภาควิชา และโครงการต่างๆ ให้การต้อนรับ
01

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) เป็นประธานกรรมการ
10621973_10154488422150137_1650574919_n

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากงาน i-CREATe 2014

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้างชื่อเสียงโดยการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและคนพิการขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ ในงาน International Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (i-CREATe) 2014
DSC_0525

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ENGR TU FORUM เรื่อง “Precise Olefin Polymerization by Molecular Catalysts for Advanced Functional Materials”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ ENGR TU FORUM เรื่อง “Precise Olefin Polymerization by Molecular Catalysts for Advanced Functional Materials” ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง วศ. 702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_0034

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมผู้แทนอาจารย์จากภาควิชา ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทางด้าน Clinical Engineering
10344806_667147646713342_6255341048301596570_n

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ โถงชั้น 1 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_0019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการทำบุญตักบาตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ชมรมพุทธวิศว์ และคณะกรรรมการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการทำบุญตักบาตรนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ โถงชั้น 1 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นการตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 29 รูป

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้

ข่าวหน่วยงาน