คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

DSC_0525

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ENGR TU FORUM เรื่อง “Precise Olefin Polymerization by Molecular Catalysts for Advanced Functional Materials”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ ENGR TU FORUM เรื่อง “Precise Olefin Polymerization by Molecular Catalysts for Advanced Functional Materials” ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง วศ. 702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_0034

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมผู้แทนอาจารย์จากภาควิชา ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทางด้าน Clinical Engineering
10344806_667147646713342_6255341048301596570_n

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ โถงชั้น 1 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_0019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการทำบุญตักบาตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ชมรมพุทธวิศว์ และคณะกรรรมการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการทำบุญตักบาตรนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ โถงชั้น 1 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นการตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 29 รูป
20140805_0956134

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2557 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
DSC_0087

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมสัมมนา ในหัวข้อ “แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีตกลงราคา”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยงานคลังและพัสดุ จัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิการการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในหัวข้อ “แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีตกลงราคา” เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง วศ. 301 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSCF8816

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับบัณฑิตศึกษา”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นไม้) ระดับบัณฑิตศึกษา” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_0123

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงาน 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา เลิศโภคะสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 81 รูป และร่วมพิธีการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณให้กับบุคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 80 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
10462564_10152498669914076_8824926390406882485_n

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. คว้ารางวัลดีเด่นอันดับ 1 จากโครงการ “รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” STISA ครั้งที่ 7

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี คว้ารางวัลดีเด่นอันดับ 1 กลุ่มพอลิเมอร์และวัสดุ จากโครงการ “รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” STISA ครั้งที่ 7 จากผลงาน “แผ่นกรองประสิทธิภาพสูงจากเส้นใยนาโนของไนลอน-6/ไคโตซาน”
GD-3_%2864%29-1_resize

ศูนย์คอมฯ จัดอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้ Google Drive สำหรับองค์กร” รุ่นที่ 3

ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ในหลักสูตร "การประยุกต์ใช้ Google Drive สำหรับองค์กร" รุ่นที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ วศ. 205 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้

ข่าวหน่วยงาน