คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

Faculty of Engineering, Thammasat University.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Engineering, Thammasat University.

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

PR-2558_resize_resize

ขอเชิญนศ. บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2558 โดยศูนย์คอมฯ

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร นศ. บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันนี้...เป็นต้นไป
TU

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 6 เหรียญรางวัล จากการประกวดผลงานการประดิษฐ์นานาชาติ ประจำปี 2015 ณ  กรุงเจนีวา

นักวิจัยธรรมศาสตร์ ร่วมงานประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 43 “The 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 15-16 เมษายน 2558 ที่ผ่านมาโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 14 ผลงาน โดยมีผลงานของนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรวม 6 รางวัล แบ่งเป็น 1 เหรียญทองเกียรติยศ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง และ 3 รางวัลพิเศษ ที่มอบให้โดยนานาประเทศ
Presentation1_resize_resize

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม grad school ระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อ“Professional Competency” (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม grad school ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร. สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ วิทยากรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ในหัวข้อ"Professional Competency" รับจำนวนจำกัด 30 ที่นั่งเท่านั้น (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)
DSC_0091

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมรณรงค์แต่งกายแบบไทยทุกวันศุกร์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมรณรงค์แต่งกายแบบไทยทุกวันศุกร์ เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทยและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้ขอความร่วมมือไปยังบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการแต่งชุดไทยในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เริ่มรณรงค์ตั้งแต่หลังเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2558
DSC_0405

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และให้ปัจฉิมโอวาท อวยพรศิษย์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผูกข้อมูลศิษย์
DSC_0238

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิชาการ (Academic Week 2015)

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 7 (Academic Week 2015) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
151311

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม บุคคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บุคคลากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 23 คน โดยการนำของ รศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม พุทธสถานลานปฏิบัติธรรม บ้านเมตตาธรรม สำนักปฏิบัติธรรมประจำวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง จ.น่าน ใน "โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" เมื่อวันที่ 23-26 เมษายน 2558
DSC_0013

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการศึกษาต่อใน Business School สำหรับนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์”

Dr. Lee Martin อาจารย์ประจำ Business school จาก The University of Nottingham ประเทศอังกฤษ บรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการศึกษาต่อ ใน Business School สำหรับนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์" เมื่อที่ 23 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 418 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
20150407_132429

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษโดยอาจารย์จาก The University of Nottingham

Dr.Glyn Lawson อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมอุตสาหการ จาก The University of Nottingham ประเทศอังกฤษ บรรยายพิเศษในหัวข้อ Automotive Ergonomic ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมอุตสาหการ ของโครงการ TEP-TEPE และนักศึกษาโครงการ AUTO-TU เมื่อที่ 7-9 เมษายน 2558 ณ ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
535959_469682359852676_2939955824023016730_n

โครงการ TEP&TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานฉลองครบรอบ 20 ปี

โครงการ TEP&TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานฉลองครบรอบ 20 ปี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้

ข่าวหน่วยงาน