คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

_MG_2014

โครงการ TEP-TEPE จัดงาน World Education Fair

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน World Education Fair เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยในงานมีตัวแทนจากมหาวิทยาต่างๆ ทั่วโลกร่วมงานมากกว่า 27 สถาบัน
DSC_0081

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ความสำคัญของวิศวกรโยธา

Dr. Ioannes Yu Hoe Tang, Head of Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, The University of Nottingham, Malaysia Campus. บรรยายพิเศษเรื่อง ความสำคัญของวิศวกรโยธา และข้อมูลเกี่ยวกับ The University of Nottingham, Malaysia Campus เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 โดยมีผู้บริหารโครงการ TEP-TEPE ร่วมต้อนรับ
DSC_0003

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา TEP-NU

Dr.Glyn Lawson, อาจารย์ผู้ประสานงานนักศึกษาหลักสูตร TEP-NU และ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่ง The University of Nottingham. บรรยายพิเศษ หัวข้อง "life in UK" ให้กับนักศึกษาหลักสูตร TEP-NU เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557
703135_857889120908731_1609519517_o

สิ่งประดิษฐ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 9 รางวัล จาก 7 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

สิ่งประดิษฐ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 9 รางวัล จาก 7 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ จากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Seoul International Invention Fair 2014 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557 ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทอง 2 รางวัล เหรียญเงิน 2 รางวัล เหรียญทองแดง 3 รางวัล และรางวัลสเปเชียลไพรส์ 2 รางวัล
DSC_0216

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนการจัดการศึกษากับ นิสสัน มอเตอร์

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายฮิโรยูกิ โยชิโมโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนการจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหาร บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง
DSC_0023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 อาจารย์ ดร.จิรประภา กิมสุนทร ผู้อำนวยการโครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารโครงการฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ประเทศอินโดนิเซีย ที่เดินทางมาเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้แนะนำหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมหารือเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และพานักศึกษา ITS เยี่ยมชมบรรยากาศรอบๆ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2589

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดการออกแบบ ตราสัญลักษณ์ (Logo) และมาสคอต (Mascot) เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งโครงการ TEP และ TEPE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และมาสคอต (Mascot) เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งโครงการ TEP และ TEPE สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ทั้งแบบบุคคล หรือ ทีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน) โดยไม่จำกัดโปรแกรมในการออกแบบ และเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน รางวัลชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) จำนวน 5,000 บาท รางวัลชนะเลิศการออกแบบมาสคอต (Mascot) จำนวน 10,000 บาท
DSC_0025

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม “แนวทางการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพ”

งานมาตรฐานการศึกษาและแผนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม "แนวทางการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ" เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง อาจารย์จากภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
20141106_161756

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางเยือนฝรั่งเศส เพื่อหารือการนำ Software CATIA มาใช้ในการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ และอาจารย์ ดร.จิรประภา กิมสุนทร ผู้อำนวยการโครงการ TEP&TEPE ได้เดินทางไปเยี่ยมชม University of Versailles เพื่อหารือเกี่ยวกับการนำ Software มาใช้ในการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์
1415414217391

โครงการ TEP&TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ Septalk

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 โครงการ TEP/TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดงาน Septalk ขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เช่น รายชื่อมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ช่วงเวลาที่สามารถสมัครได้ เกณฑ์การรับสมัคร ฯลฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้

ข่าวหน่วยงาน