คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

Faculty of Engineering, Thammasat University.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Engineering, Thammasat University.
  • Bannerหลักสูตรอบรมผู้บริหาร
  • โครงการอบรมภายนอกปี2559

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

TR-59-600x400

ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จัดอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนศ. บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป

โครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิต บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครอบรมแล้วตั้งแต่วันนี้...เป็นต้นไป
Announcement

National Chung Cheng University (CCU)  ประกาศให้ทุนฝึกงานแก่นศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

National Chung Cheng University (CCU) ประเทศไต้หวัน ประกาศให้ทุนฝึกงาน (ฟรี) แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 3 หรือ ป โท ช่วงเวลา 6-8 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 27 สิงหาคม 2559 นักศึกษาที่สนใจ จะต้องมีเนื้อหาวิจัยตรงกับทางไต้หวัน โดยเข้าไปอ่านรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://www.engr.tu.ac.th/en/scholarships/call-for-summer-internship นักศึกษาสามารถสมัครตรงที่ CCU ได้เลยที่ Ms Yvonne Wu (admuwu@ccu.edu.tw)
DSC_0176

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและเทคนิค การเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1 ให้กับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 32 คน เมื่อวันที่ 21-23 เมษายน 2559 ณ The Bayview Pattaya จังหวัดชลบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ นวลทิพย์ เพิ่มเกสร จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร
13063461_1170390959658570_7068737784777045226_o

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปฏิบัติธรรม ณ โพธิปักขิยธรรมสถาน จ.สระบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ นำคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 14 คน เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ 21-24 เมษายน 2559 ณ โพธิปักขิยธรรมสถาน จ.สระบุรี โดยในการปฏิบัติธรรมผู้เข้าร่วมจะต้องกายโดยชุดขาว และจะต้องถือศีล 8 ด้วย
DSC_00255

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบชุดกระดานทัชกรีน IQBoard จาก บริษัท ไอเดีย พลัส เทคโนโลยี จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพร ลีปรีชานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รับมอบชุดกระดานทัชกรีน Interactive Whiteboard ยี่ห้อ IQBoard รุ่น IR พร้อมโปรเจคเตอร์ Short Throw Projector ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB-430 จำนวน 1 ชุด จากบริษัท ไอเดีย พลัส เทคโนโลยี จำกัด
TUPine-02_%284%29

โครงการ TU-PINE จัดค่าย PINE CAMP ครั้งที่ 2

โครงการ TU-PINE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดค่าย PINE CAMP # 2 เมื่อวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2559
DSC_00133

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ Automotive Ergonomics

เมื่อวันที่ 28 และ 31 มีนาคม 2559 Dr.Glyn Lawson อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก The University of Nottingham ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษหัวข้อ Automotive Ergonomics ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โครงการ TEP-TEPE ณ ห้อง วศ.713/2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_00072

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ที่ The University of Nottingham ประเทศอังกฤษ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 Ms.Poh Wan Cheang ตำแหน่ง International Relations Officer จาก The University of Nottingham ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่ The University of Nottingham ประเทศอังกฤษแก่นักศึกษาโครงการ TEP และ TEPE ชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุม 702 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_0007

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบ Certificate of Enrollment of International Exchange Student ให้แก่นักศึกษาฝึกงานจากอินเดีย

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ มอบ Certificate of Enrollment of International Exchange Student แก่ Mr. Vikas Mann และ Mr. Rahul Agarwal นักศึกษาจาก BK Birla Institute of Engineering and Technology ในวาระที่นักศึกษาทั้งสองผ่านการฝึกงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
DSC_0233

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก National Chung Cheng University, Taiwan

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก National Chung Cheng University (CCU), Taiwan เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ ห้อง วศ. 702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้

ข่าวหน่วยงาน