คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

DSC_0034

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมผู้แทนอาจารย์จากภาควิชา ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทางด้าน Clinical Engineering
10344806_667147646713342_6255341048301596570_n

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ โถงชั้น 1 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_0019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการทำบุญตักบาตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ชมรมพุทธวิศว์ และคณะกรรรมการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการทำบุญตักบาตรนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ โถงชั้น 1 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นการตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 29 รูป
20140805_0956134

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2557 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
DSC_0087

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมสัมมนา ในหัวข้อ “แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีตกลงราคา”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยงานคลังและพัสดุ จัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิการการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในหัวข้อ “แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีตกลงราคา” เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง วศ. 301 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSCF8816

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับบัณฑิตศึกษา”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นไม้) ระดับบัณฑิตศึกษา” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_0123

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงาน 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา เลิศโภคะสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 81 รูป และร่วมพิธีการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณให้กับบุคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 80 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
10462564_10152498669914076_8824926390406882485_n

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. คว้ารางวัลดีเด่นอันดับ 1 จากโครงการ “รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” STISA ครั้งที่ 7

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี คว้ารางวัลดีเด่นอันดับ 1 กลุ่มพอลิเมอร์และวัสดุ จากโครงการ “รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” STISA ครั้งที่ 7 จากผลงาน “แผ่นกรองประสิทธิภาพสูงจากเส้นใยนาโนของไนลอน-6/ไคโตซาน”
GD-3_%2864%29-1_resize

ศูนย์คอมฯ จัดอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้ Google Drive สำหรับองค์กร” รุ่นที่ 3

ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ในหลักสูตร "การประยุกต์ใช้ Google Drive สำหรับองค์กร" รุ่นที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ วศ. 205 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น
com-2-009_resize

ศูนย์คอมฯ จัดอบรมหลักสูตร “แนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์ และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น” รุ่นที่ 2

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ในหลักสูตร "แนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์ และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น" รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ ห้องมัลติมีเดีย วศ. 204-5 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้

ข่าวหน่วยงาน