คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

Faculty of Engineering, Thammasat University.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Engineering, Thammasat University.

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

PR-2558_resize_resize

ขอเชิญนศ. บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2558 โดยศูนย์คอมฯ

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร นศ. บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันนี้...เป็นต้นไป
DSC_0218

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาตร์ จัดโครงการ “ค่ายเยาวชน ChemE Camp ครั้งที่ 3”

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา “ค่ายเยาวชน ChemE Camp ครั้งที่ 3” ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2558 ณ โถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเคมี โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 60 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม
DSC_0056

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะนักศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 28 คน และอาจารย์ 5 คน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 โดยมี อาจารย์ ดร.กฤษฎา ไชยสาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ
DSC_0071

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะอาจารย์จาก University of Muhammadiyah Malang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้บริหารโครงการ TEP-TEPE คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์จาก University of Muhammadiyah Malang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์
11037586_956455171061232_6970033170013647681_o

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน “Pre Engineer Day”

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน “Pre Engineer Day” เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน ภายในงานมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ“แนวโน้มความต้องการด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรมไทย” โดย คุณสมเดช อนามพงษ์ Recruitment Manager, บริษัทนิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
20150317_133528

โครงการ TEP-TEPE จัดบรรยายพิเศษ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 อาจารย์ ดร.กริซ เจียมจิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารโครงการฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Royal Melbourne Institute of Technology ประเทศออสเตรเลีย ที่เดินทางมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของ Automative Engineering” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ ณ ห้อง วศ.418 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
1662055_908919645805275_3654873603878995595_n

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการ  the “Engineering Student Talent Award” (ESTA) 2015 ครั้งที่ 4

นางสาวปาริฉัตร ชินวณิชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ นายรัฐพล ไกรสินธุ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ลำดับที่ 7 จาก โครงการ the “Engineering Student Talent Award ” (ESTA) 2015 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
1L

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 2 รางวัลจากโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 5   ในงาน มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 31

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้า 2 รางวัลจากโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 5 ในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 31 ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงาน "BACKPACKING-รถไฟฟ้าที่สามารถพับเป็นเป้สะพายหลัง" รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงาน "POWER ASSISTED WHEELCHAIR" โดยมีการคัดเลือกผลงานพร้อมประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลไปเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ที่ ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี
S__8028183

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน Music in the garden 2015

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน Music in the garden ประจำปี 2558 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมผู้อำนวยการโครงการฯ และรองผู้อำนวยการโครงการฯ โดยในงานมีการประกวดวงดนตรีจากหลากหลายคณะ มีซุ้มอาหารเครื่องดื่ม ซุ้มถ่ายรูป เล่นเกมส์ และลงทะเบียนลุ้นรับของรางวัลจากโครงการฯ
1424224726442

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม Community and Technological Camp

เมื่อวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส่งอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 5 ราย จากโครงการ TEP-TEPE และภาคปกติ คือ อาจารย์ ดร.ศุภกิจ พฤกษอรุณ นาย ชัชนันท์ ทรัพย์อุดมกุล (TEP-TEPE) นางสาว ปรีชญา สาระผล (TEP-TEPE) นาย วศิน ออวัฒนกุล (ภาคปกติ) และนาย วรัตถ์ สิทธิ์เหล่าถาวร (ภาคปกติ) ไปร่วมทำกิจกรรม Community and Technological Camp ที่ Institute Technology Sepuluh Nopember ประเทศอินโดนีเซีย

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้

ข่าวหน่วยงาน