คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

Faculty of Engineering, Thammasat University.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Engineering, Thammasat University.
  • Bannerหลักสูตรอบรมผู้บริหาร
  • ประชุม CEPSI2016

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

IMG_25590905_104823

บริษัท สยามกลการ จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา หลักสูตร AUTO-TU คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. พรเทพ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด ให้เกียรติในการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา หลักสูตร AUTO-TU คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสยามกลการ บริษัท สยามกลการ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
14264209_1447198118630098_2617592037353257944_n

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและความถี่ภาคประชาชน  (สำนักงาน กสทช.)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและความถี่ภาคประชาชน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559
DSC_0928

ครบรอบ 1 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันตักบาตรเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 1 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 โดยได้ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมกับร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบอาคาร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
DSC_0254

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ” และงานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ” และงานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ Atta Lakeside Resort จ.นครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธาน
Clipboard01

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการอบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ  model-based development

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท Toyota Tsusho Electronics (Thailand) บริษัท Techsource Systems และสมาคมสมองกลฝังตัว จัดการอบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ model-based development ให้กับทีมนักศึกษาจาก 9 สถาบันชั้นนำ (CU, TU, KU, KMITL, KMUTNB, KMUTT, TNI, KKU, PSU) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม Annual Student Meeting on Automotive Embedded Systems หรือ AMAS
DSC_0060

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสื่อสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพ (Professional Communication)”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสื่อสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพ (Professional Communication)” เมื่อวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559 ณ เคซี แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง จ.ตราด โดยมี Dr. Austin Coffey, Waterford Institute of Technology, Ms. Shalini Srivastava, BK Birla Institute of Engineering and Technology และ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากร
DSC_0359

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป บริเวณโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ และร่วมพิธีสงฆ์ ณ ห้อง วจ.206 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559
DSC_0132

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก Waterford Institute of Technology, Ireland

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Waterford Institute of Technology, Ireland เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง วศ.202-2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_01252

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสัมมนา ENGR TU Forum ประจำปี 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา เลิศโภคะสมบัติ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ENGR TU Forum ประจำปี 2559 ในหัวข้อเรื่อง The Exciting World of Hydrogels, the Design, the Make-up, the Applications เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_0049

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน Pre Departure Orientation : TEP-NU ประจำปี การศึกษา 2559

โครงการ TEP และ TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงาน Pre Departure Orientation : TEP-NU ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวไปศึกษาต่อ ณ University of Nottingham ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 301 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้

ข่าวหน่วยงาน