คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

Faculty of Engineering, Thammasat University.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Engineering, Thammasat University.

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

PR-2558_resize_resize

ขอเชิญนศ. บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2558 โดยศูนย์คอมฯ

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร นศ. บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันนี้...เป็นต้นไป
158201

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้คัดเลือกผลงาน เรื่อง “ซีเมนต์โปร่งแสง” ของ รศ.ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ เข้าร่วมแสดงผลงานในรายการโทรทัศน์ “The Master of Innovation (สุดยอดนวัตกรรม)”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้จัดโครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม เพื่อผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ที่มีศักยภาพไปพัฒนาให้เกิดการสร้างมูลค่าเชิงพณิขย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยนำเสนอผลงานในรูปแบบรายการโรทัศน์ "The Master of Innovation (สุดยอดนวัตกรรม)" เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00น. ณโรงละครมวยไทยไลฟ์ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟรอนท์
TU

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 6 เหรียญรางวัล จากการประกวดผลงานการประดิษฐ์นานาชาติ ประจำปี 2015 ณ  กรุงเจนีวา

นักวิจัยธรรมศาสตร์ ร่วมงานประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 43 “The 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 15-16 เมษายน 2558 ที่ผ่านมาโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 14 ผลงาน โดยมีผลงานของนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรวม 6 รางวัล แบ่งเป็น 1 เหรียญทองเกียรติยศ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง และ 3 รางวัลพิเศษ ที่มอบให้โดยนานาประเทศ
Presentation1_resize_resize

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม grad school ระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อ“Professional Competency” (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม grad school ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร. สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ วิทยากรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ในหัวข้อ"Professional Competency" รับจำนวนจำกัด 30 ที่นั่งเท่านั้น (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)
DSC_0091

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมรณรงค์แต่งกายแบบไทยทุกวันศุกร์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมรณรงค์แต่งกายแบบไทยทุกวันศุกร์ เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทยและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้ขอความร่วมมือไปยังบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการแต่งชุดไทยในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เริ่มรณรงค์ตั้งแต่หลังเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2558
DSC_0405

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และให้ปัจฉิมโอวาท อวยพรศิษย์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผูกข้อมูลศิษย์
DSC_0238

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิชาการ (Academic Week 2015)

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 7 (Academic Week 2015) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
151311

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม บุคคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บุคคลากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 23 คน โดยการนำของ รศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม พุทธสถานลานปฏิบัติธรรม บ้านเมตตาธรรม สำนักปฏิบัติธรรมประจำวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง จ.น่าน ใน "โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" เมื่อวันที่ 23-26 เมษายน 2558
DSC_0013

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการศึกษาต่อใน Business School สำหรับนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์”

Dr. Lee Martin อาจารย์ประจำ Business school จาก The University of Nottingham ประเทศอังกฤษ บรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการศึกษาต่อ ใน Business School สำหรับนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์" เมื่อที่ 23 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 418 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
20150407_132429

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษโดยอาจารย์จาก The University of Nottingham

Dr.Glyn Lawson อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมอุตสาหการ จาก The University of Nottingham ประเทศอังกฤษ บรรยายพิเศษในหัวข้อ Automotive Ergonomic ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมอุตสาหการ ของโครงการ TEP-TEPE และนักศึกษาโครงการ AUTO-TU เมื่อที่ 7-9 เมษายน 2558 ณ ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้

ข่าวหน่วยงาน