คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

Faculty of Engineering, Thammasat University.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Engineering, Thammasat University.
  • Faculty of Engineering, TU
  • ENGR-20130212-2
  • ENGR-2013/10/21
  • การรับนักศึกษา IE ป.โท ปีการศึกษา 2561

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

34488_%28640x480%29

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับบริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ตัวแทนจากบริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้เข้ามาแนะนำบริษัทกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อัศวเมธาพันธ์ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อพูดคุยหารือในเรื่องการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานวิชาสหกิจ และการให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ต่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อไป
katong-800-600

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ การประกวดกระทง ประจำปี 2560

กระทงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และกระทงของสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ การประกวดกระทง ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
23379467_1672803696083529_774246621_o_%28640x360%29

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีใหม่

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
DSC_0112-800-600

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ICEEE 2017

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Nagaoka University of Technology, Saitama University, Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th International Conference on Engineering, Energy, and Environmental (ICEEE 2017) เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 ณ Arnoma Grand Bangkok Hotel
DSC_0176_%28640x425%29

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการอบรม เรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา”

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ฝ่ายประกันคุณภาพ ร่วมกับฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม เรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา” เวลา 08.30 -16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ วศ.103 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
22549683-2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี ณ วัดราสิยาราม จ.อำนาจเจริญ

คณะกรรมการนักศึกษา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมสืบสารประเพณีอันดีงามของไทย ได้จัดโครงการทอดกฐิน และผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2560 ณ วัดราสิยาราม ต.ไก่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เพื่อนำปัจจัยที่ได้สมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ โดยมีผู้ร่วมบริจาคปัจจัยรวมแล้วเป็นจำนวนเงิน 422,390 บาท
S__38715439-800

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

อาจารย์ ศิริศิลป์ กองศิลป์ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์พัทยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักการศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ (TEPE) สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
5381_orig_%28600x400%29

Space Walk จาก มธ. คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ  1 จาก gSIC-AT World 2017 ณ ประเทศญี่ปุ่น

ทีม Space Walker คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ( Gold Award Design Category ) ประเภทผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Technology Category) จากงาน i-CREATe 2017 ณ ประเทศญี่ปุ่น
IMG_1154_%28640x480%29

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มาตรฐานการยศาสตร์สำหรับการออกแบบสถานีการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม”

งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มาตรฐานการยศาสตร์ สำหรับการออกแบบสถานีการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม” เมื่อวันที่ 21 – 22 กันยายน 2560 ณ ห้องสัมมนา วจ. 208 อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
251424

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก  University of Limerick ประเทศไอร์แลนด์

อาจารย์ ดร.จิรประภา กิมสุนทร ผู้อำนวยการโครงการ TEP-TEPE ให้การต้อนรับ Mr.Liam Ryan, Recruitment Co-ordinator, International Education Division ในโอกาสเข้าพบเพื่อประชุมหารือเรื่องความร่วมมือ 2+2 และโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมโครงการ TEP-TEPE อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้

ข่าวหน่วยงาน