คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

Faculty of Engineering, Thammasat University.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Engineering, Thammasat University.
  • ENGR-2013/10/21
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่สนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์
  • ENGR-20130212-2
  • การรับนักศึกษา IE ป.โท ปีการศึกษา 2561
  • softwaretu
  • Bannerหลักสูตรอบรมผู้บริหาร
  • Faculty of Engineering, TU

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

PB233838

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.บุษบา พฤกษาพันธ์รัตน์ ที่ได้รับรางวัล Certificate of Merit for the 2017 International Conference of Computational Intelligence and Intelligent System จากประเทศอังกฤษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา พฤกษาพันธ์รัตน์ ที่ได้รับรางวัล Certificate of Merit for the 2017 International Conference of Computational Intelligence and Intelligent System จากการประชุมวิชาการ World Congress on Engineering 2017 ของ IAENG International association of engineers เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในชื่อบทความ A Comparative Study of Design of Experiments and Fuzzy Inference System for Plaster Process Control.
DSC_0125

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านการประคุณภาพเป็นเลิศ EdPEx

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านการประคุณภาพเป็นเลิศ EdPEx เรื่อง “การจัดทำโครงร่างองค์กร (OP)” ณ ห้องประชุม วศ.702 ชั้น 7 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
DSC_0402

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ให้การต้อนรับคณะดำเนินงานฯ (MSIE 4.0)

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้มาเยือนซึ่งเป็นตัวแทนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศในการเริ่มดำเนินงานความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภายใต้โครงการ Erasmus+Capacity Building in Higher Education project on Curriculum Development of Master's Degree Program in Industrial Engineering for Thailand Sustainable Smart Industry - MISE4.0
12

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจาก บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณนธี บุญอุทิศ รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป ในการหารือความร่วมมือในด้านการทำวิจัย และการเปิดรับนักศึกษาฝึกงาน
187482-800

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก Triumph Motorcycles ประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจากบริษัท Triumph Motorcycles (Thailand) ที่เดินทางมาหารือแนวทางในการคัดเลือกนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงาน R&D ของบริษัท พร้อมให้ทุนการศึกษา
27625303_1455210824604485_1018398826579883656_o

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 3 รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานมอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ซึ่ง วช. ในฐานะเลขานุการ สภานโบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานในระบบวิจัย และเครือข่ายพันธมิตร มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ โดยปีนี้มีผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากนักประดิษฐ์นานาชาติ ร่วมจัดแสดงจำนวน 23 ประเทศ 29 องค์กร กว่า 360 ผลงาน และมีนักประดิษฐ์มากกว่า 800 คน เช่น ผลงานจากประเทศเกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน อินโดนีเซีย มาเลเซีย โปรแลนด์ อียิปต์ ฮ่องกง แคนาดา อิหร่าน เรบานอน ฟิลิปปินส์ รัสเซีย โรมาเนีย ซาอุดิอารเบีย เวียดนาม และอังกฤษ เป็นต้น โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งทีมเข้าประกวด 9 ทีม และสามารถคว้ามาได้ 3 รางวัล
S__53846026_%28640x426%29

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2560

นายสุกฤษฏิ์ ประสานเกลียว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2560 จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
DSC05466_%28640x427%29

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จ.สงขลา ที่เดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
MOU_Leuven_%E0%B9%91%E0%B9%98%E0%B9%90%E0%B9%91%E0%B9%91%E0%B9%95_0003_%28640x353%29

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงานฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 150 ปี ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักร เบลเยี่ยม

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร ร่วมงาน Round table discussion ในขัวข้อเรื่อง "The added value of an international education for Thai students and companies. Reforming higher education to improve the link with the labor market" พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และงาน Diplomatic Reception เพื่อการฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 150 ปี ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
180755_%28640x427%29

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก State University of New York at Binghamton

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพบุษฏ์ เอกแสงศรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Peter J. Partell, Associate Dean, Academic Affairs & Administration และ Dr. John Bay, Associate Dean for Research and Graduate Studies จาก State University of New York at Binghamton

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้