คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

Faculty of Engineering, Thammasat University.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Engineering, Thammasat University.
  • ENGR-2013/10/21
  • ENGR-20130212-2
  • iceee 2017

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

20170822-21

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เผยแพร่การจัดการเรียนการสอนและการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning

เผยแพร่การจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 และการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 และการนำนิยามของ GREATS และ Active Learining
DSC_0019_%28640x425%29

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดชั้นเรียนวัฒนธรรมไทยให้กับนักศึกษาต่างชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ จัดชั้นเรียนวัฒนธรรมไทยให้กับนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาบัดดี้ โดยจัดทุกวันอังคาร ของเดือนกันยายน 2560 ณ ห้อง วศ. 310 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี อาจารย์ จำเรียง นาคบำรุง เป็นผู้สอน
000

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ เตชะธีราวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 5 โรงเรียน
DSC_0219-1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 28 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
423121_%28640x360%29

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก The University of Nottingham, Ningbo, China

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้นำ Dr. Dunant Halim, Associate Professor in Mechanical Engineering, Faculty Director of Teaching, The University of Nottingham, Ningbo, China เข้าพบปะหารือกับรองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
DSC_0075_%28640x425%29

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning”

รองศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ สกลภาพ รองคณดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง วศ.301 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี อาจารย์ สันติ จิตระจินดา และ อาจารย์ สมศักดิ์ กัณหา จากสถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย
DSC_0046_%28640x425%29

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง  (CPD) ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินภาระงานทางกาย (physical workload) และความเสี่ยงทางการยศาสตร์ (Ergonomics Risk Assessment)

งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินภาระงานทางกาย (physical workload) และความเสี่ยงทางการยศาสตร์ (Ergonomics Risk Assessment) สำหรับผู้ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อการปรับปรุงและออกแบบงาน” เมื่อวันที่ 13–14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา วจ. 206 อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
417534_%28640x360%29

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการ “สร้างสมดุลชีวิตพิชิตงาน”

เมื่อวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ “สร้างสมดุลชีวิตพิชิตงาน” ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
DSC_0086

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมด้วย SprutCAM Robot ”

งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) โดยเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมด้วย SprutCAM Robot” เพื่อให้บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต เรียนรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสัมมนา วจ. 206 และห้องคอมพิวเตอร์ วจ.216 อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
DSC_0626

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตา”

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ หัวหน้าสาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และทีมงานในการนำอุปกรณ์ในการตรวจสุขภาพตาให้กับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้