คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

นักศึกษาโครงการ TEP/TEPE คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2556


นางสาวธัญรัตน์  ลีลารัตน์ (ปอนด์) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โครงการ TEP และ TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “งานวันนักประดิษฐ์” เมื่อวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี ได้รับรางวัลเงินสดจำนวน 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 15 ทีม ในประเภทการประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

สิ่งประดิษฐ์นี้ประกอบด้วยตัวแบตเตอรี่ 12 โวลล์ ซึ่งสามารถเสียบกับตัวชาร์ตไฟในรถได้ จะชาร์ตแบบปกติหรือเป็นแบตสำรองก็ได้ มีชุดรองรับผู้ป่วยที่ตัดเย็บเองและรองรับน้ำหนักได้ 40 กิโลกรัม นอกจากจะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วยังเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลอีกด้วย

สำหรับการเตรียมตัว น้องปอนด์กล่าวว่า ต้องเริ่มวางแผนตั้งแต่การออกแบบว่า จะติดตั้งขาแต่ละส่วนที่จะใช้ในบ้านหรือใช้ในรถอย่างไร จะถอดและประกอบอย่างไร ซึ่งต้องคำนวณแต่ละส่วนว่าส่วนไหนจะเป็นตัวรับแรงหรือส่วนไหนจะเป็นตัวที่ผ่อนแรงออกไป ใช้เวลาในการเตรียมตัวก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริงประมาณ 2-3 เดือน ส่วนระยะเวลาที่ผลิตอุปกรณ์ออกมา ใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ จุดเด่นของอุปกรณ์นี้คือ ต้นทุนผลิตต่ำกว่าราคาที่ต่างประเทศ เพราะถ้าเทียบกับที่ต่างประเทศแล้ว ราคาต่อตัวจะไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้าน ในรถ ต้องแยกกันต่างหาก ซึ่งจะต้องมีการปรับแต่งตัวบ้านและตัวรถด้วย  แต่สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ เฉพาะต้นทุนที่ยังเป็นต้นแบบนั้น ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาท ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งในบ้าน ในรถ ย้ายขึ้น-ลงเตียงนอน และพับเก็บได้ ไม่ต้องปรับแต่งตัวบ้านหรือตัวรถเพื่อรองรับการใช้งาน

จากประสบการณ์ในการแข่งขันครั้งนี้ ทำให้น้องปอนด์และเพื่อนร่วมทีมได้ฝึกความอดทน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และรู้จักเพื่อนๆที่เรียนต่างสถาบันในสาขาเดียวกันมากขึ้น และมีความตั้งใจที่จะพัฒนาอุปกรณ์ให้สามารถรองรับน้ำหนักได้ 120 กิโลกรัม ซึ่งคาดว่าอุปกรณ์นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วย รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วย

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้