คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

นักศึกษา TEP&TEPE คว้า 2 รางวัล จากงาน Inventor Day Contest


นางสาวพัสตาภรณ์  เสือสา นางสาวกรณพัฒน์ ยันต์โกเศศ และนางสาวลลิตา พงศ์ไพโรจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โครงการ TEP&TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการออกแบบจากการส่งผลงาน Home Auto Lift System (HALS) (อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย) เข้าร่วมประกวดในงาน The Inventor Day contest (i-CREAT 2013, 7 international, Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology, Korea) โดยผลงานการออกแบบ และการประดิษฐ์อุปกรณ์นี้  ใช้ประโยชน์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 120 กิโลกรัม ซึ่งจุดเด่นของอุปกรณ์นี้คือ ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ที่เข้าร่วมประกวดจากประเทศอื่นๆ
 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้