คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

อาจารย์จาก Hochschule Karlsruhe Technikund Wirtschaf ให้ความรู้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


เมื่อวันที่ 17-26 กรกฎาคม 2556 Prof. Dr. Eberhard Halter อาจารย์จาก Hochschule Karlsruhe Technikund Wirtschaft, University of Applied Science, Germany ได้มาให้ความรู้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในหัวข้อ “Finite Element” ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้