คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ISEEE 2013


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Saitama University, Nagaoka University, Tokyo Institute of Technology จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International Symposium on Engineering, Energy and Environment 2013 (ISEEE 2013) ในหัวข้อ “Engineering for Sustainable ASEAN” เมื่อวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2556  ณ Pullman King Power Hotel กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม

การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติฯ ในครั้งนี้ มีการกล่าวนำโดย Keynote speakers 2 ท่าน ได้แก่ Mr. Moriya Tsuyoshi จาก Nissan Technical Center South East Asia ในหัวข้อ Strategy of automotive manufacturers for future society และ Mr. Verapong Chaiperm จาก Governor Industrial Estate Authority of Thailand ในหัวข้อ Industrial Estate towards Eco Industrial Town Development Concept จากนั้น เป็นการนำเสนอบทความจำนวน 111 บทความ จาก 6 ประเทศ  นำเสนอใน 10 หัวข้อ ได้แก่ Natural Disaster Management, Information and Communication Technology, Manufacturing and Design, Renewable Energy and Energy Management, Environmental Technology and Management, Technology Enhanced Learning for Engineering Education, Engineering in Medicine, Agricultural and Food Engineering, Materials Engineering for Sustainable Society, Chemical Processing และอื่นๆ

ทั้งนี้ ในคืนวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 คณะผู้จัดงานได้พาผู้เข้าร่วมประชุมไปรับประทานอาหารค่ำ และร่วมลอยกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยการล่องเรือจาก River City สี่พระยา รับชมบรรยากาศยามค่ำคืนของสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และแสงไฟจากการจุดดอกไม้ไฟ
 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้