คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

Joint Seminar on Engineering between Yokohama National University


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Yokohama National University ประเทศญี่ปุ่น จัดงาน Joint Seminar on Engineering between Yokohama National University เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556  ณ ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เข้าร่วมรับฟัง

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้