คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 2 รางวัลจากโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 5   ในงาน มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 31


บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 31" จัดการประกวดผลงานนวัตกรรมยานยนต์ของ นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยเป็นนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับยานยนต์ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เพื่อการประหยัดพลังงาน เพื่อความปลอดภัย เพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติ และเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนท้องถนน และได้คัดเลือกผลงาน พร้อมประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลไปเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งผลการประกวดปรากฎว่าผลงานจาก ห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์ (CED2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้า 2 รางวัล ดังนี้ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน "BACKPACKING - รถไฟฟ้าที่สามารถพับเป็นเป้สะพายหลัง" โดยนส. วิจิตรา เสริมจันทร์ และนายณัฐพงษ์ ศินารา มี รศ.ดร. ดุลยโชติ ชลศึกษ์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับ โล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา 25,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน "POWER ASSISTED WHEELCHAIR" โดย นส. พรรณพัชร วงศ์ผั้น นายกษิดิ์เดช เกษมณี  นายพงษ์สิทธิ์ มิสา และ นายอาทิตย์ บริบูรณ์ศักดิ์ มีผศ.ดร.บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบุญ และอ.ดร.ธนันต์ ยมจินดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับ โล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท

BACKPACKING - รถไฟฟ้าที่สามารถพับเป็นเป้สะพายหลัง เป็นผลงานต้นแบบที่พัฒนาต่อยอดมาจากแบบแนวคิด "SPEEDPACK" โดย นายจักรพงษ์ ทรัพย์พลอย และ นายภาณุพงษ์ เปรมประเสริฐ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันการออกแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมพาหนะแบบพกพาสำหรับคนเมือง" จัดโดยบริษัท แอพพลิแคด จำกัด เมื่อเดือน ธ.ค. 2556

BACKPACKING มีโครงสร้างทำจาก Aerospace Grade Aluminum Alloy ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ Brushless ขนาดเล็กแต่มีกำลังสูง สามารถทำความเร็วเดินทางเฉลี่ยที่ 15 กม./ชม. ทำงานต่อเนื่องได้ไม่ต่ำกว่า 1 ชม. ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงจุดยึด และกลไกการพับให้ทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น คาดว่าต้นแบบที่สมบูรณ์จะมีน้ำหนักพร้อมวิ่งที่ประมาณ 7 กก.

การประกวดครั้งนี้ ไม่มีทีมใด ได้รับรางวัลชนะเลิศ เพราะระดับคะแนนไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ของรางวัลชนะเลิศ

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้