คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

อบรมหลักสูตร PHP & MySQL for web developer ให้บุคคลทั่วไป โดยศูนย์คอมฯ


ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ "หลักสูตร PHP & MySQL for web developer" ให้บุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 9 - 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องมัลติมิเดีย วศ. 204-5 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้