คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Ms-Access 2010) ให้บุคคลทั่วไป


ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตร "การใช้งานโปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Ms-Access 2010)" ให้บุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2557 ณ ห้องสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ วศ. 103 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้