คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างเจดีย์ที่วัดโพธิ์กระสังข์ จ.ศรีสะเกษ


คณะญาติธรรม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พิชัย อารีย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์ ได้ขออนุญาตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างเจดีย์ที่วัดโพธิ์กระสังข์ จ.ศรีสะเกษ ที่ห้องสัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อาคารวิจัยและปฎิบัติการ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 โดยมีบุคลากรและญาติธรรมเข้าร่วม ได้ปัจจัยทั้งหมด 600,600 บาท

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้