คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศ, ตารางสอนและการจดทะเบียน ระดับบัณฑิตศึกษา


     สำหรับนักศึกษาปริญญาโท และ นักศึกษาปริญญาเอก (นักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา2557)

ให้เข้าไปค้นหาเลขทะเบียนใน www.reg.tu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 57 เป็นต้นไป เมื่อได้เลขทะเบียนแล้วให้ดำเนินการดังนี้

    1. เข้าไปกรอกประวัตินักศึกษาใหม่

    2. จดทะเบียนตามกำหนดการที่ประกาศ

   3. เตรียมเอกสารมาส่งภาควิชาฯ ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา

    สามารถอ่านละเอียดเพิ่มได้ตามเอกสารดังแนบด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
ตารางเรียน ระดับ ป.โท
กำหนดการจดทะเบียน ป.โท
ตารางเรียน ระดับ ป.เอก
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้