คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานพิธีเปิดอาคาร Siam Motors Group Workshop และ Bangkok Bank Dormitory


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานพิธีเปิดอาคาร Siam Motors Group Workshop และ Bangkok Bank Dormitory ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา โดยความร่วมมือระหว่าง 3 องค์กรใหญ่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัท สยามกลการ จำกัด และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.พรเทพ พระประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด Mr. Kazutaka Nambu President of Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd และพลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานร่วมในการกล่าวแสดงความยินดีและร่วมกันตัดริบบิ้นพร้อมปลูกต้นไม้อาคาร Siam Motors Group Workshop เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการที่มีพื้นที่มากกว่า 5,000 ตารางเมตร โดยออกแบบให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศการเรียนการสอนแบบเป็นกันเองระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ส่วนหอพัก Bangkok Bank Dormitory เป็นหอพักแยกชายหญิงมีทั้งหมด 48 ห้อง นอกจากนี้ภายในงาน บริษัท สยามกลการ จำกัด โดย ดร.พรเทพ พระประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ (AUTO-TU) ทุนละ 450,000 บาท เป็นจำนวน 7 ทุนอีกด้วย

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้