คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบชุดกระดานทัชกรีน IQBoard จาก บริษัท ไอเดีย พลัส เทคโนโลยี จำกัด


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพร ลีปรีชานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รับมอบชุดกระดานทัชกรีน Interactive Whiteboard ยี่ห้อ IQBoard รุ่น IR พร้อมโปรเจคเตอร์ Short Throw Projector ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB-430 จำนวน 1 ชุด จากบริษัท ไอเดีย พลัส เทคโนโลยี จำกัด โดยมีคุณเพชร ภูมิเพชร กรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นผู้บริจาค เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อาคารวิจัยและปฎิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้