คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาชาวต่างชาติ


เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559  ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษา เพื่อรับปริญญาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ มีนักศึกษาชาวต่างชาติจากโครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานจำนวน 4 คน จากทั้งสิ้น 7 คน ที่ได้รับทุนการศึกษา งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ปรีดีพนมยงค์ ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้