คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดประสิทธิภาพเครื่องยนต์พร้อมห้องทดลอง จำนวน  ๑ ชุด


     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องวัดประสิทธิภาพเครื่องยนต์พร้อมห้องทดลอง จำนวน  ๑ ชุด ตามเอกสารดังแนบด้านล่างนี้

     กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.  ถึงเวลา 12.00 น. และกำหนดเปิดซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคในวันเดียวกันเวลา 13.30 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 21 - 25  กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

 

เอกสารแนบ:
เอกสารสอบราคาซื้อ
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดประสิทธิภาพเครื่องยนต์พร้อมห้องทดลอง จำนวน ๑ ชุด

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้