คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.เอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)


     ให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบด้านล่างนี้เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่กำหนดและโปรดนำหลักฐาน บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการมาแสดงในวันเข้าสอบสัมภาษณ์ด้วย ถ้าไม่มาสอบตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

  รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่ห้อง วศ.  415 ชั้น 4 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เอกสารดังแนบด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อป.เอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้