คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ป.โท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)


     ให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบด้านล่างนี้เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่กำหนดและโปรดนำหลักฐาน บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการมาแสดงในวันเข้าสอบสัมภาษณ์ด้วย ถ้าไม่มาสอบตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

      รายงานตัวสอบวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2559 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

  • สอบข้อเขียน   เวลา 09.00 น. - 10.00 น.  ห้อง วศ. 502 ชั้น 5
  • สอบสัมภาษณ์ เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
    - หมวดวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง ห้อง วศ. 304 ชั้น 3
    - หมวดวิชาวิศวกรรมขนส่งและสารสนเทศ ห้อง วศ. 306 ชั้น 3
    - หมวดวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ ห้อง วศ. 307 ชั้น 3

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เอกสารดังแนบด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ป.โท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้