คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

งานบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.เอก ประจำภาคเรียนที่ 2/2559


หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 5 หมวดวิชา คือ
   - หมวดวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   - หมวดวิชาวิศวกรรมเคมี
   - หมวดวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   - หมวดวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   - หมวดวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

จำนวนที่รับเข้าศึกษา 30 คน โดยการสอบสัมภาษณ์

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พ.ย. 59 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ป.เอก ประจำภาค 2-2559

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้