คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.โทประจำปีการศึกษา 2/2559


ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ประจำปีการศึกษา 2/2559

ผู้สมัครสามารถขอรับใบ หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ชั้น 4  อาคารอำนวยการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ในวันและเวลาราชการ เวลา 8.00 - 16.30 น. ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารตามแนบด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
ใบสมัคร
รายละเอียดการรับสมัคร ป.โท ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้