คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาตร์ ร่วมออกบูธงาน TU OPEN HOUSE 2016


เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย โครงการ TEP-TEPE, AUTO-TU และ โครงการ TU-PINE ได้ร่วมออกบูธงาน TU OPEN HOUSE 2016 ภายใต้หัวข้อ “ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชนและความยั่งยืน (Thammasat Academics for People and Sustainability 2016) และ มหกรรมการศึกษาต่อ Thammasat Open House 2016” ณ ศูนย์การประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต (อาคารยิมเนเซียม 1) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ และโครงการฯ แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้ปกครอง ซึ่งงานนี้ได้เปิดรับลงทะเบียนร่วมงาน เวลา 08.30 น. โดยในวันแรกของงานฯ ได้รับเกียรติจาก  ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน  ศาสตราจารย์ ดร. ประมวญ เทพชัยศรี  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย  และรองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้  ร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ อนึ่งบรรยากาศภายในงานมีการฉายวีดีทัศน์ ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง การเสวนา หัวข้อ ธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนและยั่งยืน การแสดงจากชุมนุม TU Chorus Thammasat University / Thammasat University Symphony Orchestra กิจกรรมจากคณะ หรือชุมนุม ทั้งนี้บูธของโครงการฯ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้