คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

บัณฑิตศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในหลักสูตร ป.เอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2559


     คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดวันสอบสัมภาษณืเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร ป.เอก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ดังนี้

     1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
          - นายเพชร  นันทิวัฒนา
          - นายอภิรมย์  ชูเมฆา
          - นายนวฤทธิ์ วินนุวัฒน์
          - นางสาวปิยะรัตน์  กิ่งโกศล

    2. กำหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง วศ.704 ชั้น 7 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

เอกสารแนบ:
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในหลักสูตร ป.เอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2559

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้