คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ARENA Simulation Contest 2017


บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด ได้จัดการแข่งขัน ARENA Simulation Contest 2017 ในงาน International Conference In Simulation And Modeling ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2560 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 3 คน ได้แก่ นางสาว ขวัญกมล พวงกิจจา, นางสาว นีรนลิน ตระกูลเกียรติชัย และ นางสาว พรยุพา พันธุ์อัจฉริยกุล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และใช้ชื่อทีมว่า "TU for DAD" ซึ่งโจทย์ในปีนี้คือ 
“The Allen-Bradley Rockwell Road Refurbishment Center Project” ผลการคัดเลือกเบื้องต้นมีทีมที่เข้ารอบ 3 ทีมได้แก่ 

ชื่อทีม                          คณะ                            ภาควิชา                      มหาวิทยาลัย

TU FOR DAD          วิศวกรรมศาสตร์          วิศวกรรมอุตสาหการ     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

IE CMU                  วิศวกรรมศาสตร์          วิศวกรรมอุตสาหการ     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

KU-WIN                วิศวกรรมศาสตร์          วิศวกรรมอุตสาหการ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ทีมที่ผ่านการตัดสินรอบแรกทั้ง 3 ทีมได้นำเสนอโมเดลเพื่อตัดสินรอบสุดท้าย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. และผลการตัดสินจากคณะกรรมการ ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ  โดยในพิธีการมอบรางวัลมี ดร.ปรีชา พันธุมสินชัย เป็นผู้มอบโล่ห์และเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาทให้กับนักศึกษา

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้