คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาซื้อระบบ Virtualization ส่วนขยายระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ (ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ)


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาซื้อระบบ Virtualization ส่วนขยายระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ (ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ)

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องงานบริหารการเงินและแผนงาน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ห้องงานบริหารการเงินและแผนงาน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
ประกาศสอบราคาซื้อระบบ Virtualization ส่วนขยายระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ (ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ)

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้