คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้อง วจ.706 และ วจ.710 (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี)


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้อง วจ.706 และ วจ.710 (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี)

กำหนดดูสถานที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. - 12.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 6 มีนาคม 2560 - วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ณ งานบริหารการเงินและแผนงาน ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
กำหนดขอรับซองสอบราคา วันที่ 6 มีนาคม 2560 - วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.  ณ งานบริหารการเงินและแผนงาน ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ห้อง วศ.415  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สามารถอ่านเพิ่มได้ตามเอกสารดังแนบด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้อง วจ.706 และ วจ.710 (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี)

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้