คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาซื้อชุดโปรแกรมระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ)


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาซื้อชุดโปรแกรมระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ)

กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 9 - 24 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องงานบริหารการเงินและแผนงาน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ห้องงานบริหารการเงินและแผนงาน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 9 - 20 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น. สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
ประกาศสอบราคาซื้อชุดโปรแกรมระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้