คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาซื้อชุดซอฟแวร์สำหรับใช้ควบคุมและวิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดสอบด้วยเครื่อง TGA จำนวน 1 ชุด (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี)


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาซื้อชุดซอฟแวร์สำหรับใช้ควบคุมและวิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดสอบด้วยเครื่อง TGA จำนวน 1 ชุด (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 17 - 27 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ งานบริหารการเงินและแผนงาน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ระหว่างวันที่ 17 - 27 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ณ งานบริหารการเงินและแผนงาน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
ประกาศสอบราคาซื้อชุดซอฟแวร์สำหรับใช้ควบคุมและวิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดสอบด้วยเครื่อง TGA

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้