คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 1 ชุด


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 1 ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ถึง 7 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ งานบริหารการเงินและแผนงาน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่งานบริหารการเงินและแผนงาน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ถึง 7 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.00 น.  

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 1 ชุด

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้