คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาซื้อชุดทดสอบกดตัวอย่างดิน (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา)


ประกาศสอบราคาซื้อชุดทดสอบกดตัวอย่างดิน (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา)

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 20 เมษายน 2560 - 1 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ งานบริหารการเงินและแผนงาน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2560 - 1 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ณ งานบริหารการเงินและแผนงาน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
ประกาศสอบราคาซื้อชุดทดสอบกดตัวอย่างดิน (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา)

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้