คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคำนวณ จำนวน 1,000 เครื่อง


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคำนวณ จำนวน 1,000 เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 19 - 30 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  3 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพัสดุ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ห้องพัสดุ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 19 - 29 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น. สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคำนวณ จำนวน 1,000 เครื่อง

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้