คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลสวนบริเวณกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลสวนบริเวณกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561

กำหนดดูสถานที่และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ถึง 1 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น.

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 20 - 31 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น.

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลสวนบริเวณกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้