คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 13 เครื่อง


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 13 เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 7 - 21 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ณ งานพัสดุ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า ได้ระหว่างวันที่ 7 - 18 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ณ งานพัสดุ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันและเวลาราชการ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 13 เครื่อง

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้