คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามเอกสารดังแนบด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้