คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคำนวณ จำนวน 1,000 เครื่อง ครั้งที่ 2


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคำนวณ จำนวน 1,000 เครื่อง ครั้งที่ 2

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ ห้องงานพัสดุ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 6 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ ห้องงานพัสดุ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 15 - 30 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น. สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคำนวณ จำนวน 1,000 เครื่อง ครั้งที่ 2

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้