คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 25 ส.ค. 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 31 ส.ค. 2560 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม 418 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 12 ก.ย. 2560 ตั้งแต่เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้