คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานและห้องประชุมสัมมนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานและห้องประชุมสัมมนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 - 1 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุ อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 4 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุ อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 - 1 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานและห้องประชุมสัมมนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้