คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

ข่าวสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2560 (26 ม.ค. 61)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เผยแพร่การจัดการเรียนการสอนและการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning (22 ส.ค. 60)
ผลงานนักศึกษาในงานสัปดาห์วิชาการครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการ TEPE และบัณฑิตศึกษา ( 1 ส.ค. 60)
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับคัดเลือกให้เป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ในโครงการ JENESYS 2015 ( 4 ม.ค. 59)
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม grad school ระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อ“Professional Competency” (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) (20 พ.ค. 58)
โครงการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์ เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินและทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยวิธีการอย่างง่าย สำหรับพนักงานในภาคอุตสาหกรรม ( 5 ม.ค. 58)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ป.เอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ภาคเรียนที่ 2/2557 (24 ต.ค. 57)
สำนักงานบริหารการวิจัย ประกาศเปิดรับวิทยานิพนธ์เพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 (22 ต.ค. 57)
กองบริหารการวิจัย ประกาศเปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2557 (22 ต.ค. 57)
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศ, ตารางสอนและการจดทะเบียน ระดับบัณฑิตศึกษา ( 8 ส.ค. 57)

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้