คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

ข่าวประกวดราคา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์ 54 ชุด ด้วยวิธีกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/2/2018)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศร่างประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์ 54 ชุด ด้วยวิธีกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7/2/2018)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (8/11/2017)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานและห้องประชุมสัมมนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (23/8/2017)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22/8/2017)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคำนวณ จำนวน 1,000 เครื่อง ครั้งที่ 2 (16/8/2017)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (7/8/2017)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 13 เครื่อง (7/8/2017)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลสวนบริเวณกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (20/7/2017)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคำนวณ จำนวน 1,000 เครื่อง (19/6/2017)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาซื้อชุดทดสอบกดตัวอย่างดิน (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา) (20/4/2017)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 1 ชุด (28/3/2017)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ขยายระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ชุด (ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) (22/3/2017)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาซื้อชุดซอฟแวร์สำหรับใช้ควบคุมและวิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดสอบด้วยเครื่อง TGA จำนวน 1 ชุด (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) (21/3/2017)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบแม่ข่าย จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 (ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) (9/3/2017)

 1 2 3 >  Last ›

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้