คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงผลงานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 (13/10/2016)
บริษัท สยามกลการ จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา หลักสูตร AUTO-TU คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (20/9/2016)
โครงการ TU-PINE จัดค่าย PINE CAMP ครั้งที่ 2 (7/4/2016)
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม grad school ระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อ“Professional Competency” (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) (20/5/2015)
โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน Music in the garden 2015 (20/2/2015)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (4/2/2015)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (2/2/2015)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายวิศวะเหลาดินสอ ครั้งที่ 10 (20/2/2014)
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายเยาวชน ChemE Camp ครั้งที่ 2 (17/2/2014)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการแรลลี่จักรยาน ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (19/7/2013)

 1 2 >