Loading...

ข่าวการศึกษา / วิจัย

หลักสูตรนานาชาติ TEP-TEPE เปิดรับสมัคร

รอบ Inter Program Admission 2 บัดนี้ -3 มิถุนายน 2567

รายละเอียด
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท

ภาคการศึกษาที่ 1/2567 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 1 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท

ภาคการศึกษาที่ 1/2567 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 1 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครทุนปริญญาเอกเพื่อการวิจัย มธ. จำนวน 8 ทุน

ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567 รับสมัครตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567 สนใจติดต่อ 02-5643001-9 ต่อ 3113

รายละเอียด
หลักสูตร TU-PINE เปิดรับสมัครรอบ 3 Admission

รับสมัครและลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) ผ่านทางเว็บไซต์ student.mytcas.com วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด
หลักสูตรปกติ เปิดรับสมัครรอบ TCAS 3 Admission

รับสมัครและลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) ผ่านทางเว็บไซต์ student.mytcas.com วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตร ” TSE Training Program on MODERN INFORMATION TECHNOLOGY ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1)”

อบรมวันที่ 29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2567 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://training.engr.tu.ac.th/mit

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567

สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม (วศ.ม.) รับสมัครตั้งแต่ 8 มกราคม – 1 เมษายน 2567 สอบสัมภาษณ์ 23 เมษายน 2567

รายละเอียด
หลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE) เปิดรับสมัคร

รอบโควตา (Quota) วันที่ 1-18 มีนาคม 2567 เปิดระบบสมัครวันที่ 1 มีนาคม 2567

รายละเอียด
หลักสูตรนานาชาติ TEP-TEPE เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัคร รอบ Inter Portfolio 2 วันที่ 15-29 ก.พ.67

รายละเอียด
งานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

ผลการคัดเลือกโครงงานที่ได้รับรางวัล ในงานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ อาคาร SC3 ห้อง 413 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด
งานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

ผลการคัดเลือกโครงงานที่ได้รับรางวัล ในงานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวิจัย นศ. ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Science & Technology Asia (Scopus)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายธรรณ์กวี บุญเพ็ง และ นายณพดนัย ชูสกุล และ นายรัตนากร เปียชาติ

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 2 รางวัล โครงการแข่งขันทางด้านวิชาการและนวัตกรรมสมัยใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 (Gear Talent)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาและอาจารย์ ได้รับรางวัล Platinum Award ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุด และ รางวัล Popular Vote

รายละเอียด
งาน 2024 UNSW Pre – Departure Orientation

โครงการ TEP – TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน เพื่อให้ข้อมูลสำหรับการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ และการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร TEP – UNSW

รายละเอียด
รางวัล Platinum Award ซึ่งเป็นรางวัลสูงในโครงการแข่งขันทางด้านวิชาการและนวัตกรรมสมัยใหม่ประจำปีการศึกษา 2566

จากผลงาน " ALL Wheelchair: Encouraging Physical Activity for Wheelchair Users through a Novel Motion Controlled Gaming System

รายละเอียด
รางวัล The Most Innovation ในการแข่งขัน Thammasat Hackathon 2024

จากผลงาน " ALL Wheelchair: Encouraging Physical Activity for Wheelchair Users through a Novel Motion Controlled Gaming System

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ได้มีความร่วมมือกับ The University of Nottingham สหราชอาณาจักร

ในการส่งนักศึกษาไปศึกษาในหลักสูตร Twining Engineering Programme (TEP) มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี ซึ่งในการหารือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในการขยายความร่วมมือเพื่อต่อยอดทางด้านวิจัย

รายละเอียด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ สสท. PLC Competition Robo Energy Harvester Game ประจำปี 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทีม Doogbokki TU ณ ห้องไดมอนด์ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งอธิการบดีคนใหม่ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด
Student Innovation Challenge Thailand 2024

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาและอาจารย์ นายชุติพนธ์ ตรีรัตนานุรักษ์ ปี 4, นายณัฐวัฒน์ นิลพินิจ ปี 4, นางสาวดาราวดี พานิช นศ.บัณฑิตศึกษา, ผศ.ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียด
การแข่งขัน TIChE AVEVA Process Simulation Contest 2024 รอบชิงชนะเลิศ

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย และบริษัท AVEVA ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง วศ. 301

รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับ คุณนฤมล หลวงกลาง ที่ได้รับรางวัล “Best Presentation Award”

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

รายละเอียด
การประชุมหารือระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ เครือเจริญโภคภัณฑ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สัญญา มิตรเอม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียด
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คว้ารางวัลชนะเลิศในแข่งขันใน

“โครงการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ DATATHON ULTRATRAIL 2024” คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายภูรี เพ็ญหิรัญ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับสภาวิศวกร

ศาสตราจารย์ ดร.สัญญา มิตรเอม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับสภาวิศวกร ที่เดินทางมาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการสมัครสมาชิก และการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 บริเวณห้องสมุดชั้น 2 และ โถงชั้น 1 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียด
คณะวิศวะ มธ. เข้าศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพหลักสูตรกับ วิศวะ จุฬาฯ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้อง 213 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. จัดบรรยายในหัวข้อ “จากเด็กตกงานสู่ผู้รับเหมาพันล้านได้อย่างไร”

โดยมี คุณจารุวัตร จีระมานะพงศ์ CEO บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง (วิศวกรรมโยธา ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 7) เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้อง วจ. 519

รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนเข้าร่วมโครงการฝึกงาน ประเทศไต้หวัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TSE ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชญานันทน์ ภัชกุล และ นายพัฒน์ สัตยสมบูรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปกติ

รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Hosei University Language Buddy Program

TSE ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Min Thet Htwe นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โครงการ TEP – TEPE

รายละเอียด
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่น

นายรัตนากร เปียชาติ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รายละเอียด

 Thammasat School
of Engineering

" ที่นี่ไม่ได้ทำให้เราเป็นแค่วิศวกร
แต่ทำให้พวกเราเป็นมากกว่าวิศวกร
..สอนให้เราเป็นมากกว่าผู้สร้าง
นั่นคือผู้ให้ "
 
 

 

ข่าวอบรม / สัมนา / กิจกรรม

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทางด้านปัญญาประดิษฐ์

ภายใต้หัวข้อ “AI Essentials Workshop: เตรียมความพร้อมครูสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์”

รายละเอียด
โครงการอบรม TSE Research Forum เรื่อง Cybersecurity: Information Security Professional

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมพล เกษา เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอทุนวิจัย”

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Market Research and Marketing Communication Planning”

เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 ณ เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี คุณเสถียรพงษ์ ธรรมสอน และทีมงานเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้

รายละเอียด
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง วศ.313-314

รายละเอียด
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางไซเบอร์ รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ณ ห้องอเนกประสงค์ ศซบ.ทหาร อาคาร 7 ชั้น 1 บก.ทท.

รายละเอียด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดพัฒนาวงจรแปลงผันกำลังสำหรับสมาร์ตกริดและยานยนต์ไฟฟ้า

ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 ณ ห้อง วศ.301 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  Golf ครบรอบ 35 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ สนาม ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

รายละเอียด
TSE Lunch Talk ครั้งที่ 2

ในหัวข้อ "แชร์ประสบการณ์การใช้งานเทคโนโลยี 5G ในอุตสาหกรรมและโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และ ERICSSON" โดยมี คุณจักณ์กิจ สุริยะไชยรดี Solution Architect จากบริษัท Ericsson เป็นผู้บรรยาย

รายละเอียด
TSE Lunch Talk ครั้งที่ 1

ในหัวข้อ "ความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ กพอ. 2564" โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นผู้บรรยาย

รายละเอียด
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางไซเบอร์ รุ่นที่ 4

ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านไซเบอร์ระหว่าง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กองบัญชาการกองทัพไทย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้การทำวิจัย การวิเคราะห์งาน และการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น”

เมื่อวันที่ 3-5 มกราคม 2566 ณ Kantary Hotel Ayutthaya โดยมี ดร.วรพล วิแหลม และ คุณวัชรินทร์ ปะนันโต เป็นวิทยากร

รายละเอียด
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2565

เรื่อง “มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด
โครงการสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี เรื่อง “นโยบายการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงแนวการปรับวิชาศึกษาทั่วไป”

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรมโครงการสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี เรื่อง “นโยบายการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงแนวการปรับวิชาศึกษาทั่วไป”

รายละเอียด
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของวิศวกรในการเลื่อนระดับสู่ “สามัญวิศวกร” 

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรม ออนไลน์ ฟรี โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของวิศวกรในการเลื่อนระดับสู่ “สามัญวิศวกร” สำหรับ ภาคีวิศวกร โดย ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา หลักสูตร Happy Money Happy Retirement “

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา หลักสูตร Happy Money Happy Retirement “วางแผนการเงินในวันนี้จะเกษียณสุขในอนาคต”

รายละเอียด
Understanding the Generation Gap-จากช่องว่างระหว่างวัย สู่ความเข้าใจในความแตกต่าง

ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปี 2565 เรื่อง “Understanding the Generation Gap-จากช่องว่างระหว่างวัย สู่ความเข้าใจในความแตกต่าง” ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รายละเอียด
สัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom เรื่อง Metaverse กับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

คุณสมบัติ ผู้ประกอบการหมู่บ้าน CIV ผู้ประกอบการชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน สนใจสมัครได้ที่ https://forms.gle/yd9nZZhwYP3DZjYr5

รายละเอียด
TSE RESEARCH FORUM

งานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญท่านลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการสัมมนา TSE RESEARCH FORUM ในหัวข้อ "การเริ่มต้นการสร้างเครือข่ายในการทางานวิจัย/ช่องทางการแลกเปลี่ยน"

รายละเอียด

4 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมแห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์

Electromagnetic Energy Utilization in Engineering
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าในงานวิศวกรรมแห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการผลิต และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
Creative Engineering Design and Development
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์แห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานวิจัยและนวัตกรรมโดยกำหนดให้มีการสร้างนวัตกรรมให้สามารถนำไปสู่การใช้งานจริงเพื่อขับเคลื่อนสังคมได้ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม พลังงานทางเลือก เทคโนโลยีด้านเกษตร ด้านสุขภาพเพื่อผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย เป็นต้น
Environmental Catalysis and Adsorbtion
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีและการดูดซับด้านสิ่งแวดล้อมแห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์จากการใช้แสงร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี ที่สามารถลดอันตรายของสารเคมี และลดการปนเปื้อนของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่อยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการยกระดับการผลิตพลังงานสะอาดที่มีความปลอดภัยสูง
Center of Excellence in Computational Mechanics and Medical Engineering
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านกลศาสตร์ และวิศวกรรมทางการแพทย์ด้วยการคำนวณ พัฒนาองค์ความรู้ด้านกลศาสตร์และวิศวกรรมทางการแพทย์ด้วยการคำนวณทั้งในด้านวิชาการและนวัตกรรมให้ไปสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลและยั่งยืน