Loading...

ข่าวการศึกษา / วิจัย

TSE เปิดรับสมัครรอบ TCAS รอบ 1 : Portfolio

ประจำปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัครทุกสาขา รับจำนวน 341 คน เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.

รายละเอียด
TEP-TEPE รอบ INTER PORTFOLIO 1

หลักสูตรนานาชาติ TEP-TEPE เปิดรับสมัคร รอบ Inter Portfolio 1 วันที่ 16-31 ต.ค.66

รายละเอียด
งานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

ผลการคัดเลือกโครงงานที่ได้รับรางวัล ในงานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด
TEP-TEPE รอบ INTER PROGRAM ADMISSION 3

TEP-TEPE เปิดรับสมัคร รอบ Inter Program Admission 3 วันที่ 24 พ.ค. – 5 มิ.ย.66 ผู้สมัครสามารถยื่นคะแนนสมัครได้ 2 รูปแบบ

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2566 (รอบ 2)

สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม (วม.) ตั้งแต่บัดนี้ – 3 กรกฏาคม 2566 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด
TSE เปิดรับสมัครรอบ 3 Admission

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี วันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1-2566

รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ - วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566

รายละเอียด
TEP-TEPE รอบ Inter Program Admission 1

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี วันที่ 20 มี.ค. - 10 เม.ย.66

รายละเอียด
TU-PINE รอบ 2 quota

TU-PINE เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ 2 Quota วันที่ 1 - 16 มี.ค. 66

รายละเอียด
TEP-TEPE Inter portfolio 2

TEP-TEPE เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี Inter Portfolio 2 วันที่ 13 ก.พ. - 3 มี.ค. 66

รายละเอียด
กำหนดการสอบเพื่อขอรับทุนการศึกษา โครงการ TU-PINE

เวลา 14.00-15.00 น. สอบวัดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ เวลา 15.30-16.30 น. สอบวัดความรู้พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1.2

รอบที่ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) เปิดรับสมัคร วันที่ 14 - 29 ธันวาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทุน TEPE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทุน TEPE สอบข้อเขียน 26 พ.ย. 65

รายละเอียด
เปิดบ้าน TSE วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2565

ในงาน THAMMASAT OPEN HOUSE 2022 - ที่บูธคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารกิติยาคาร - ที่อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียด
TEP-TEPE International Programs เปิดรับสมัคร รอบ Inter Portfolio 1 (พร้อมโอกาสรับทุนการศึกษา TEPE)

หลักสูตร TEP รับ 60 คน หลักสูตร TEPE รับสาขาละ 10 คน ดังนี้

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565

- ระดับปริญญาโท 7 หลักสูตร - ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 7 พฤศจิกายน 2565 สมัครออนไลน์

รายละเอียด
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ อาคาร SC3 ห้อง 413 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด
งานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

ผลการคัดเลือกโครงงานที่ได้รับรางวัล ในงานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก จาก The University of Nottingham ประเทศสหราชอาณาจักร

ได้เข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ของโครงการ TEP – TEPE รวมถึงบรรยายพิเศษการศึกษาต่อระดับปริญญาโทให้แก่นักศึกษาที่สนใจ

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก จาก National Institute of Technology (KOSEN)

ที่เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนฝึกงานต่างประเทศ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2566

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ร่วมกับ 88 SANDBOX

จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิศวกรรมศาสตร์กับสตาร์ทอัพในอนาคต” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 400 คน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปัญจพร กันไพรี และ นายพัสสน ไผ่ตาแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก “มูลนิธิทาคาฮาชิ”

รายละเอียด
ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบาย วิสัยทัศน์ แนวทางการบริหารคณะฯ จากผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 14.15 น. เป็นต้นไป

รายละเอียด
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. (TSE) ส่งทีมนักศึกษา EE TU

เข้าร่วมการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2 “New Gen Energy Research Showcase”

รายละเอียด
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. (TSE) ส่งทีมนักศึกษา จำนวน 2 ทีม

ได้แก่ ทีม “TU Black mass” และ ทีม “TU-Biocrude” เข้าร่วมการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2 “New Gen Energy Research Showcase”

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริการระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ. รุ่นที่ 6 Medical Hub Version)

Run Skill School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา นำผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริการระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์

รายละเอียด
“อุปกรณ์อัจฉริยะติดตามสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้ใช้งานวีลแชร์” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ในการประกวดนวัตกรรม "งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ" 2566 จัดโดย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท สยามกลการ จำกัด

ในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง ปีที่ 71 พร้อมร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุม ดร.ถาวร พรประภา อาคารสยามกลการ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566

รายละเอียด
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร  เจียศิริพงษ์กุล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2566 ณ Lacol Khaoyai Hotel

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ขอแสดงความยินดีกับ

นายศุภสิทธิ์ ปานวิเชียร นายตนุภัทร วรรณศิริ และนายชวิศ ฤทธิโรจน์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศึกษา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ศูนย์พัทยา)

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ต้อนรับคณะครู และนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หลักสูตรนานาชาติ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ที่เดินทางมาเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก Shibaura Institute of Technology, ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะชัย ทองโฉม ให้การต้อนรับ Ms. Zhange Runqing

รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดให้มีการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 21 กันยายน 2566

รายละเอียด
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 19 สิงหาคม 2566

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE)  ขอแสดงความยินดีแก่ ทีมนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่ได้รับ รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ จากผลงาน: "อุปกรณ์ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงระบบอัตโนมัติ แสดงผลผ่าน App วิเคราะห์ภาวะโภชนาการในเด็กเล็ก"

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ที่ได้รับ "รางวัลเหรียญเงิน" จากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 เรื่อง "ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงจากอนุภาคนาโนเงินและทองที่สังเคราะห์จากสารสกัดดอกกาแฟ"

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ขอแสดงความยินดีกับ 2 ผลงาน จากนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่คว้า 5 รางวัล

ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ภายใต้งาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.)

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด

 Thammasat School
of Engineering

" ที่นี่ไม่ได้ทำให้เราเป็นแค่วิศวกร
แต่ทำให้พวกเราเป็นมากกว่าวิศวกร
..สอนให้เราเป็นมากกว่าผู้สร้าง
นั่นคือผู้ให้ "
 
 

 

ข่าวอบรม / สัมนา / กิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้การทำวิจัย การวิเคราะห์งาน และการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น”

เมื่อวันที่ 3-5 มกราคม 2566 ณ Kantary Hotel Ayutthaya โดยมี ดร.วรพล วิแหลม และ คุณวัชรินทร์ ปะนันโต เป็นวิทยากร

รายละเอียด
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2565

เรื่อง “มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด
โครงการสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี เรื่อง “นโยบายการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงแนวการปรับวิชาศึกษาทั่วไป”

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรมโครงการสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี เรื่อง “นโยบายการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงแนวการปรับวิชาศึกษาทั่วไป”

รายละเอียด
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของวิศวกรในการเลื่อนระดับสู่ “สามัญวิศวกร” 

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรม ออนไลน์ ฟรี โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของวิศวกรในการเลื่อนระดับสู่ “สามัญวิศวกร” สำหรับ ภาคีวิศวกร โดย ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา หลักสูตร Happy Money Happy Retirement “

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา หลักสูตร Happy Money Happy Retirement “วางแผนการเงินในวันนี้จะเกษียณสุขในอนาคต”

รายละเอียด
Understanding the Generation Gap-จากช่องว่างระหว่างวัย สู่ความเข้าใจในความแตกต่าง

ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปี 2565 เรื่อง “Understanding the Generation Gap-จากช่องว่างระหว่างวัย สู่ความเข้าใจในความแตกต่าง” ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รายละเอียด
สัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom เรื่อง Metaverse กับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

คุณสมบัติ ผู้ประกอบการหมู่บ้าน CIV ผู้ประกอบการชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน สนใจสมัครได้ที่ https://forms.gle/yd9nZZhwYP3DZjYr5

รายละเอียด
TSE RESEARCH FORUM

งานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญท่านลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการสัมมนา TSE RESEARCH FORUM ในหัวข้อ "การเริ่มต้นการสร้างเครือข่ายในการทางานวิจัย/ช่องทางการแลกเปลี่ยน"

รายละเอียด

4 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมแห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์

Electromagnetic Energy Utilization in Engineering
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าในงานวิศวกรรมแห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการผลิต และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
Creative Engineering Design and Development
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์แห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานวิจัยและนวัตกรรมโดยกำหนดให้มีการสร้างนวัตกรรมให้สามารถนำไปสู่การใช้งานจริงเพื่อขับเคลื่อนสังคมได้ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม พลังงานทางเลือก เทคโนโลยีด้านเกษตร ด้านสุขภาพเพื่อผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย เป็นต้น
Environmental Catalysis and Adsorbtion
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีและการดูดซับด้านสิ่งแวดล้อมแห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์จากการใช้แสงร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี ที่สามารถลดอันตรายของสารเคมี และลดการปนเปื้อนของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่อยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการยกระดับการผลิตพลังงานสะอาดที่มีความปลอดภัยสูง
Center of Excellence in Computational Mechanics and Medical Engineering
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านกลศาสตร์ และวิศวกรรมทางการแพทย์ด้วยการคำนวณ พัฒนาองค์ความรู้ด้านกลศาสตร์และวิศวกรรมทางการแพทย์ด้วยการคำนวณทั้งในด้านวิชาการและนวัตกรรมให้ไปสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลและยั่งยืน